30 Styczeń 2023 20:02
Nawigacja
Artykuły » CMENTARZE » Danuta Kowałko - Zamojskie cmentarze. BEREŚĆ
Danuta Kowałko - Zamojskie cmentarze. BEREŚĆ

 

Cmentarz w Bereściu  - przy drodze z Grabowca do Hrubieszowa. Działka nr 104 - Powiększ >>
Zdjęcie ze strony:  geoportal.gov.pl

 


 

BEREŚĆ


Cmentarz prawosławny, d. grekokatołicki, nieczynny.

 
Położenie - przy drodze z Grabowca do Hrubieszowa, w .środku wsi, między zabudową, sąsiaduje z cmentarzem z I wojny światowej. Historia - erekcja cerkwi Bereściu nie jest znana. W 1863 r. była rekokatolieka cerkiew parafialna z filią w Zarcach. Około 1875 r. zamieniona została na prawosławną, la zaś funkcjonow: do k. II wojny światowej. Cmentarz grzebalny założono, prawdopodobnie, w XIX dla grekokatolików, po 1875 r. korzysta li z niego (akże prawosławni, do chwili wy ezenia nowego cmentarza na początku XX w. Ostatnie zachowane nagrobki pocf dzą z 1912 r. Układ - prostokąt o powierzchni 0,2 ha, bez podziału na kwatery Cmentarz nieznacznie wyniesiony ponad otaczający teren. Stan zachowania - cmentarzu zachowały się 4 kamienne nagrobki z lat 1879 - 1912. Są to prostopadlościenne postumenty z utrąconymi krzyżami. Nagrobki dekorowane wielostopniow mi gzymsami uskokowymi, trójkątnymi tympanonami. Inskrypcje nagrobne po nisk Drzewostan - wzdłuż granic: północnej, wschodniej i południowej KJSIUI szpale lipowe. Wewnątrz cmentarza zarośla z bzu czarnego. Ogrodzenie - brak.

 
BEREŚĆ


Cmentarz prawosławny, nieczynny.

  
Położenie - 200 m na północ od drogi z Grabowca do Hrubieszowa i starca cmentarza obrządku wschodniego, poza zabudową. Historia - cmentarz grzebali; założony został prawdopodobnie na początku XX w. dla parafii prawosławnej, jak kontynuacja cmentarza położonego we wsi. Użytkowany był do k. II wojny świnie wej. Ostatni pochówek pochodzi z 1944 r. Układ - czworobok o powierzchni 0,17 h: bez podziału na kwatery. Groby kierowane na wschód. Stan zachowania - na cmei tarzu zachowało się 6 kamiennych nagrobków z lal 1937 - 1944. Są to: krzyże n prostopadlościennych postumentach, obeliski, Stelle z krzyżami, a lakże grobowo murowane oraz kilka mogił ziemnych. Krzyże na nagrobkach łacińskie i prawoslaw IIP. Dekoracje w postaci wielostopniowych gzymsów uskokowych. Inskrypcje w języ ku niskim. Część mogił porządkowanych okazjonalnie. Drzewostan - na cmentara rosną: jesion, kasztanowiec oraz lipy pochodzące z odrostów korzeniowych, po^jyy ciętych drzewach. Teren zarośnięty krzewami jaśminowca, kaliny, śnieguliezki, ba lilaka i bylinami ozdobnymi. Ogrodzenie - brak.

 


 


BEREŚĆ

 
Cmentarz z 1 wojny światowej, nieczynny.

 
Położenie - przy drodze z Grabowca do Hrubieszowa, obok starego cmentarza obrządku wschodniego, między zabudową. Historia - cmentarz założony został praw dopodobnie po 1915 r., choć niewykluczone że dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wtórnie wykorzystany pod pochówki w 1939 r. Układ prostokąt o powierzchni 0,1 ha. Prostopadle do drogi zlokalizowane są mogiły zbiorowe, między mimi indywidualne. W północnej części cmentarza wydzielona kwater; z mogiłami z 1939 r. Stan zachowali la - na cmentarzu znajdują się dwie mogiły zbiorowe i kilka, mało czytelnych mogił indywidualnych. Mogiły zbiorowe żołnierskie, zaś indywidualne, oficerskie. W wydzielonej kwaterze trzy mogiły z łl wojny światowej. Wyróżnione mogiły - na cmentarzu pochowani są żołnierze i oficerowie armii austriackiej oraz wg wykluczających się relacji policjanci polscy lub żołnierze Armii Czerwonej, polegli we wrześniu 1939 r. Drzewostan - wzdłuż południowej i wschodniej granicy cmentarza, a także na mogiłach rosną niewielkich rozmiarów lipy i dęby. Cały cmentarz zarośnięty przez krzewy bzu czarnego. Ogrodzenie - cmentarz otoczony jest walem ziemnym, kwatera z II wojny światowej wydzielona z reszty cmentarza płotkiem z metalowych przęseł. Rej. zab.: A/403 z 1987 r.

 

Powrót >> 

Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.01 trulib.blogspot.com