Nawigacja
JUBILEUSZ 740-LECIA GRABOWCA

 


Logo- projekt graficzny - Tadeusz Halicki

Organizacja uroczystości jubileuszowych 740-lecia Grabowca

- Przygotowania do jubileuszu 740-lecia >>
- Centrum Grabowca >>
- Honorowy Obywatel >>
- Osoby wyróżnione z okazji Jubileuszu >>
- Konferencja naukowa >>
- Fotoreportaż uroczystosci w dniu 06 września 2008 r. >>Z okazji 740 rocznicy powstania Grabowca, w dniach 06 i 13 marca br. zbierał się Komitet Organizacyjny.
Na spotkaniach wstępnie omówiono organizację uroczystości i jej przebieg, podzielono zadania do wykonania.
Zapraszono zainteresowanych do wypowiadania na Forum swoich opinii i sugestii na wszystkie tematy dotyczące organizacji Jubileuszu Grabowca
Na kolejnych spotkaniach Komitet Organizacyjny Obchodów zecydował, aby uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniach 6 i 7 września 2008 r. w połączeniu z dożynkami gminnymi. 
 Skład osobowy Komitetu Obchodów 740-lecia Grabowca

Budzyński Stanisław
Czausz Krystyna
Greniuk Waldemar
Halicki Tadeusz
Kodeniec Daria
Koszel Zdzisław
Kordyś Dominik
Nowak Elżbieta
  Nowak Barbara
Orzechowski Waldemar
Pijajko Jadwiga
Pieczykolan Jarosław
Skórzewski Mateusz
Surma Małgorzata
Staszczuk Edyta
Widyma Elżbieta


Na spotkaniu w dniu 31 lipca br - Komitet Organizacyjny
zaakcetował następujący program uroczystości jubileuszowych:

Plakat - zaproszenie na uroczystości jubileuszowe >>pdf - 115 KB 

 (Projekt graficzny i wykonanie Tadeusz Halicki)

06 września 2008 r. (sobota)

10:00 - Uroczysta sesja Rady Gminy
11:00 -12:00 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
12:00 - Konferencja naukowa „740 lat Grabowca”
14:30 - Zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci
20:00 - Zabawa taneczna w remizie OSP


07 września 2008 r. (niedziela) - błonia k/Grabowca

9:30 - Zbiórka delegacji dożynkowych przy miejscowym kościele i przejście z kapelą na błonia pod Grabowiec-Górą
10:00 - 12:00 - Msza św. Na błoniach i złożenie wieńców dożynkowych
12:00 - Wystąpienie Wójta Gminy Grabowiec i gości
12:30-15:30 - Koncert Gwiazdy - „Hetmańscy Sarmaci”
W przerwie podsumowanie konkursów dot. 740-lecia
15:30-16:30 - Koncert zespołu wokalnego z Ukrainy
16:30-17:30 - Widowisko dla dzieci „Och, Tośka!”
17:30-17:45 - Koncert kapeli ludowej ze Skierbieszowa
17:45-18:15 - Występy Bractwa Rycerskiego z Grabowca
18:15-19:15 - Kabaret „Czarny Salceson”
19:50 - Pokaz sztucznych ogni
20:00 - Zabawa z zespołem „SOLARIS”

(Festyn sfinansowany w części z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich)
Przewidziane inne atrakcje:
- Zjeżdżalnia dla dzieci
- Pokaz - warsztaty techniki dekoracyjnej DECOUPAGE dla dzieci i dorosłych
- Wystawy
- Jarmark
- Potrawy regionalne

Przedstawiony wyżej Program może ulec niewielkim modyfikacjom.PROGRAM KONFERENCJI

Henryk Sienkiewicz - Władysław Czachórski - Grabowiec 740 lat Grabowca
Grabowiec, 6 września 2008 r., godz. 11.30 - 15.00
Zespól Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, ul. Wojsławska 1

Prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski (Lublin) - Zagraniczne podróże Henryka Sienkiewicza

Dr hab. Halina Ludorowska (Lublin) - „Testament von Olszewskiego". Komentarze do filmu dokumentalnego w reż. Leszka Wiśniewskiego (TV Polonia 2007) o zapomnianym epizodzie biografii Henryka Sienkiewicza

- Tomasz Orkiszewski {Lublin) O muzyce do fllmowych adaptacji „Trylogii" Henryka Sienkiewicza (cz. IV)

- Anna Świedicka (Teatr im. J. Osterwy w Lublinie) Henryk Sienkiewicz, „Walka byków". Interpretacja aktorska

- Adam Kulik, „Koneser piękna". Film dokumentalny o znakomitym malarzu Władysławie Czachórskim i spotkanie z jego Autorem

- Waldemar Greniuk (Grabowiec) - Historia Grabowca do utraty niepodległości Rzeczypospolitej

- Bogumił Nowak - Góra Zamkowa

- Dyskusja

- Zamkniecie konferencji


Po renowacji. Pomnik ustawiony w roku 1968 z okazji 700-lecia Grabowca jest już po renowacji gotowy do obchodów 740 rocznicy. Na obelisku ustawiono kamieny krzyż, orzeł otrzymał koronę oraz została zmieniona tablica. Foto. Tadeusz Halicki

 

Nowa tablica wykonana przez Zakład Usługowy Sławomira Chudoby z Grabowca
Poprzednią tablicę (uszkodzoną) zdemontowano i przekazano do Regionalnej Izby Pamięci w Grabowcu AKT EREKCYJNY Pomnika 700 - lecia Grabowca po renowacji w 2008 roku

W Imię Pańskie.
Ku wiecznej rzeczy pamięci.
Działo się to w Grabowcu w województwie lubelskim, powiecie zamojskim, gminie Grabowiec, dnia 06. IX 2008 roku, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Papież Benedykt XVI, ordynariuszem diecezji zamojsko - lubaczowskjej był ks. Bp Wacław Depo, wojewodą lubelskim Cenowefa Tokarska, starostą zamojskim Henryk, Matej, wójtem gminy Grabowiec Zdzisław Kpszel, proboszem parafii Św. Mikołaja ks. dziekan Stanisław Budzyński. Przy licznym uczestnictwie mieszkańców gminy Crabowiec, zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych różnego szczebla, dyrekcji i nauczycieli szkół, członków organizacji społecznych i politycznych został poświęcony pomnik i odsłonięta nowa tablica, na której zapisano słowa sł.b. papieża Jana Pawła II:
"Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców".

Pomnik, ten niech będzie na wieczną pamięć tych, którzy przez ponad 700 lat na ziemi grabowieckjej żyli, pracowali, modlili się, cierpieli i umierali.
Akt erekcyjny podpisali:

Przewodniczący Rady Gminy - Jadwiga Pijajko
Wójt Gminy Grabowiec - Zdzisław Koszel
Proboszcz Parafii - ks. Stanisław Budzyński

Akt w oryginale >> plik jpg

  Rada Gminy Grabowiec nadała Panu Wacławowi Jaroszyńskiemu tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Grabowiec”- w uznaniu zasług za całokształt dokonań i ogrom pracy dokumentalisty historyka, jaką włożył w przygotowywanie i wydanie drukiem monografii Grabowca, w której opisał siedem wieków historii naszej miejscowości oraz innych publikacji traktujących o Gminie Grabowiec.Artykuł w Tygodniku Zamojskim z 03 września 2008 r. >>pdf

Pozostańcie wierni doświadczeniom pokoleń...

Anna Litwin

Artykuł opublikowany w tygodniku "Niedziela Zamojsko-Lubaczowska"
NR 39 (523) • 28 WRZEŚNIA 2008

Trudno wyglądać pięknie, gdy ma się „na liczniku” 740 lat. Nie wszystkim udaje się ta sztuka, ale Grabowcowi się udała.
Mogli się o tym przekonać goście, którzy przybyli w dniach 6-7 września br. do tej miejscowości na jej huczny jubileusz.
Jego obchody rozpoczęła uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Grabowiec przybliżył zebranym historię osady oraz osoby i wydarzenia, które miały wpływ na jej kształt. Okolicznościowe statuetki otrzymali tego dnia najbardziej
zasłużeni dla miejscowości mieszkańcy i sympatycy Grabowca, wśród których znalazł się m.in.: ks. dziek. Stanisław Budzyński, pani doktor Regina Boczkowska, pan Henryk Matej – starosta zamojski, pan Tadeusz Nosko – artysta rzeźbiarz, pan Adolf Koszuta – naczelnik gminy Grabowiec w latach 1975-82...


Przyznano także tytuł Honorowego Obywatela Gminy Grabowiec. Został nim pan Wacław Jaroszyński, autor licznych publikacji poświęconych historii miejscowości, zaangażowany osobiście w tworzenie tej historii.


Ukoronowaniem niniejszych wydarzeń było odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej na pomniku, ustawionym w 1968 r. z okazji 700- -lecia Grabowca, poświęconym tym wszystkim, którzy na przestrzeni lat działali na rzecz miejscowości.
Na tablicy wyryto znamienne słowa Jana Pawła II: „Pozostańcie wierni doświadczeniom pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu, z modlitwą na ustach... Zachowajcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców”.
Kolejnym punktem programu była konferencja naukowa, zatytułowana: „Henryk Sienkiewicz – Władysław Czachórski – Grabowiec”, której prelegenci skupili się na postaciach wielkiego polskiego pisarza i wybitnego artysty malarza, przebywających niegdyś na ziemi grabowieckiej, i tutaj czerpiących natchnienie do swojej pracy twórczej. Prof. Lech Ludorowski – wielki znawca i miłośnik wszystkiego, co ma związek z osobą i twórczością Henryka Sienkiewicza,
opowiadał o jego podróżach. Dr Halina Ludorowska rzuciła światło na zapomniane epizody życia pisarza.
Anna Świetlicka, aktorka Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, wystąpiła z pełną ekspersji interpretacją „Walki byków”, autorstwa noblisty. Mgr Waldemar Greniuk – nauczyciel historii w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu, przybliżył dzieje miejscowości do czasów utraty niepodległości Rzeczypospolitej.
Na konferencję przybył także redaktor Adam Kulik z TVP Lublin, który przedstawił zrealizowany przez siebie film dokumentalny o malarzu Władysławie Czachórskim. Każdy zatem mógł znaleźć coś dla siebie.
Syci wrażeń uczestnicy konferencji spotkali się na wspólnym posiłku, a później mogli zwiedzić miejscową Regionalną Izbę Pamięci i najpiękniejsze zakątki Grabowca. Drugi dzień uroczystości jubileuszowych rozpoczął się Mszą św. na grabowieckich błoniach. Była ona połączona z dożynkami gminno-parafialnymi. Przewodniczył jej ks. kan. Aleksander Baca, który w homilii zwrócił uwagę na konieczność wychowania młodego pokolenia w oparciu o wiarę i wartości, jakimi się kierował i o jakich pisał Henryk Sienkiewicz. Było dziękczynienie za plony, było dziękczynienie za chwalebną historię, były prośby o wierność Bogu i Jego przykazaniom.
Od godzin południowych błoniami grabowieckimi zawładnęli „hetmańscy sarmaci”. Uczestnicy jubileuszu bawili się przy pieśniach staropolskich i utworach biesiadnych – od „Sokoł&´w” po „Jarzębinę czerwoną”. Nie zabrakło akcentów kresowych, góralskich i rosyjskich. W międzyczasie wręczono nagrody laureatom konkursów poświęconych 740-leciu Grabowca. „Na deser” wystąpił zespół wokalny z Ukrainy, z zaprzyjaźnionego z Grabowcem miasta Uściługa. Artystki,
zwłaszcza mała Olga, zachwycały głosami i klimatem wykonywanych utworów, nie tylko dorosłych, ale też i najmłodszych.
Dla tych ostatnich przewidziano tego dnia jeszcze jedną atrakcję. Było nią widowisko teatralne w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru. Koncert kapel ludowych ze Skierbieszowa i Grabowca, występy Bractwa Rycerskiego, imponujący pokaz sztucznych ogni, oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Solaris”, kończył bogate w atrakcje obchody jubileuszu. Następny już za 10 lat!

Anna Litwin

 Wójt Gminy Grabowiec dziękuje nw. sponsorom, którzy finansowo wspomogli organizację dwudniowych uroczystości jubileuszowych z okazji 740-lecia Grabowca:

- Firma AGROMASZ - Panowie: Marczak, Makieła, Lipski
- Firma DOMART - Pan Zółkiewski
- Zakład Energetyczny w Hrubieszowie
- Pan Sławomir Chudoba - Grabowiec
- Firma ROTEX - Pan Robert Tadla
- Zarząd Wspólnoty Wiejskiej w Grabowcu-Górze
- Pan Grzegorz Krauze - GrabowiecFolder promujący Gminę i Grabowiec wydany przez Urząd Gminy w nakładzie 5000 egz.

04.06.2008 r.
Z dotychczasowych opinii i komentarzy naszych Czytelników jednoznacznie wynika, że nie są widoczne żadne przygotowania do uroczystostego jubileuszu Grabowca. Przyznaję rację. Dlatego postanowiłem poinformować o kilku zadaniach jakie będą wykonane w najbliższym czasie na terenie naszej miejscowości dla wygody mieszkańców i w celu poprawy estetyki.
Niektóre zadania są już realizowane, inne wymagają wyłonienia wykonawców w drodze przetargów (aktualnie trwają). Nie mniej jednak ustalone terminy wykonania n/w zadań gwarantują ich zakończenie przed 31 sierpnia br.
1. Remont całej ulicy Zielonej - nowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni - 2061,5 m kw.
2. Remont części ulicy Koziej (od Hrubieszowskiej) i placu przystanku autobusowego - nowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni - 2463,3 m kw.
3. Budowa drogi gminnej Grabowiec - Siedlisko - długość 403 mb (ułatwienie dojazdu do cmentarza) W bieżącym roku wykonana będzie tylko nawierzchnia betonowa.
4. Budowa chodnika przy ulicy Skierbieszowskiej z kostki betonowej o długości 303 mb.
5. Odnowienie elewacji budynku tut. Urzędu Gminy.
6. Wymiana słupków i łańcuchów na skwerach i skrzyżowaniu ulic w centrum.
7. Remont chodnika przy ul. Wojsławskiej
8. Zamówiono folder promujący Gminę i Grabowiec

Zdzisław Koszel - Wójt

 

Uroczystość z okazji jubileuszu 740-lecia Grabowca 
 6.09.2008 r.

Fot. Tadeusz Halicki

Relacja Filmowa na YT >>