Nawigacja
73 rocznica napaści sowieckiej na Polskę

73 rocznica napaści sowieckiej na Polskę

W niedzielę 30 września 2012 roku w miejscowości Grabowiec – Góra odbyła się uroczystość upamiętniająca 73 Rocznicę Napaści Sowieckiej na Polskę.
Organizatorami byli: Wójt Gminy Grabowiec, Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Grabowcu oraz Związki Kombatanckie Gminy Grabowiec.

 

Program uroczystości przewidywał: zbiórkę mieszkańców oraz zaproszonych gości wraz z pocztami sztandarowymi w Grabowcu – Górze. Następnie rozpoczęła się uroczystość patriotyczna z następującym porządkiem: ceremoniał wojskowy, powitanie gości przez wójta Gminy Grabowiec, część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej, polowa msza święta, wystąpienia okolicznościowe, apel poległych, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

 Uczniowie miejscowej szkoły wystąpili z okolicznościowym programem artystycznym zatytułowanym: "Miejcie nadzieję..." przygotowanym pod kierunkiem pani Marii Kozar - nauczycielki języka polskiego i pana Edwarda Kanikuły - nauczyciela muzyki. Mszy św. w intencji pomordowanych Polaków i Ojczyzny przewodniczył ks. dr Wiesław Banaś, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wcześniej przemówienie wygłosił wójt gminy Grabowiec, pan Tadeusz Goździejewski. Po Mszy św. głos zabrali - Władysław Bednarczyk, prezes zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu, a także poseł na Sejm RP i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan Sławomir Zawiślak. Żołnierze 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" przeprowadzili Apel Poległych i oddali salwę honorową. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie pod pomnikiem wieńców i kwiatów przez przybyłe delegacje.


 


Trzeba pamiętać, że my, mieszkańcy Zamojszczyzny, mamy także swój Katyń. „Mały Katyń” – jak pisał ś. p. prof. Wiktor Zin o ziemi grabowieckiej. To tutaj, w Grabowcu i Grabowcu Górze, 25 września 1939 r. rozegrały się tragiczne wydarzenia - żołnierze Armii Czerwonej wymordowali wówczas 37 oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Byli to stacjonujący w tym czasie w Grabowcu ułani 27 pułku pod wodzą rotmistrza Cierpickiego oraz improwizowany szwadron utworzony w Kowlu przez ppor. rezerwy Antoniego Chorążego. Sowieci złamali wszelkie wojenne konwencje, mordując rannych żołnierzy i lekarzy ze szpitala polowego, który znajdował się w budynku szkoły. Męczeńską śmiercią polegli dwaj lekarze: kpt. Henryk Wiślicki i ppor. rez. Marian Finto.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia- Dominik Kordyś

 

Więcej na temat tragicznych wydarzeń z 25 wrzesnia 1939 r >>