Szkolenie i konkurs bhp dla rolników - 4-10-2018 r.

2018-10-06

Na zaproszenie Agnieszki Rachańskiej - przewodniczącej Rady Gminy -  w dniu 4 października 2018 roku przybyli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu: kierownik  - Janusz Nawój i  Tomasz Kasprzycki. Podczas sesji Rady Gminy Grabowiec odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu bhp w rolnictwie, a następnie przeprowadzono konkurs z nagrodami...


Droga powiatowa Grabowiec - Uchanie będzie remontowana

2018-10-05

W ramach podziału środków na usuwanie skutków kląsk żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. zadań pn.:

1. Remont drogi powiatowej nr 3233L od km 10+970 do km 13+490 w miejscowościach Grabowczyk i Grabowiec uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. - etap I

2.  Remont drogi powiatowej nr 3233L Uchanie - Grabowiec od km8+090 do km 3+380, od km 8+740 do km 10+970 w miejscowościach Ornatowice i Grabowczyk uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. - etap II...


Komputery dla Zespołu Szkół im H. Sienkiewicza w Grabowcu

2018-10-05

W celu doposażenie szkolnej pracowni komputerowej  przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu - przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Rachańska, zwróciła się z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie o przekazanie komuterów wraz z oprogramowaniem dla szkoły w Grabowcu...


Agnieszka Rachańska na spotkaniu z Wojewodą Lubelskim

2018-10-05

1 października 2018 roku Agnieszka Rachańska - przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec uczestniczyła w spotkaniu z  Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem w Skierbieszowie.

Spotkanie z mieszkańcami Skierbieszowa miało na celu przybliżenia pracy obecnego rządu i nakreślenia planów na przyszłość dla samorządów i mieszkańców małych ojczyzn. Na spotakaniu omówiono także rządowy program „Czyste powietrze”, którego koordynatorem na województwo lubelskie jest Krzysztof Gałaszkiwicz – dyrektor ARIMR w Lublinie...


Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu

2018-10-04

Projekt Gminy Grabowiec na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu spełnił kryteria wyboru projektów oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów. Całkowita wartość projektu (w zł) - 1 071 452,57. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR (w zł) - 501 112,67. Wkład UE - 501 112,67 zł.

Lista  wszystkich projektów...


Trzydniowe uroczystości jubileuszowe Grabowca

2018-09-25

Trzydniowe uroczystości jubileuszowe  z okazji 750 lat  Grabowca przeszły do historii.

W dniach  od 21 do 23 września br. organizatorzy uroczystości realizowali przygotowany program. Tylko w sobotę, z powodu deszczowej i chłodnej aury nie udał się w pełni zapowiadany piknik.

Zapraszamy do obejrzenia reportaży fotograficznych dostępnych  pod wskazanymi niżej linkami.

Szczegółowa relacja opisowa z uroczystości jest w trakcie opracowania i będzie opublikowana na stronach Poratalu TPG...


79. rocznica podstępnej napaści Armii Czerwonej na Polskę

2018-09-18

79 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. 25 września 1939 roku sowieci dotarli do Grabowca.

Tradycyjnie, od roku 1989 w ostatnią niedzielę września, czczona jest pamięć o zamordowanych, rannych polskich żołnierzach ze szpitala polowego w Grabowcu.  
 25 września 1939 roku, oddziały sowieckie dotarły do Grabowca. Cofające się przed Niemcami, polskie oddziały stoczyły w rejonie Grabowca krótką walkę z żołnierzami Armii Czerwonej. W Grabowcu pozostał mały szpital polowy, z rannymi polskimi żołnierzami i lekarzami oficerami...        


WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

2018-08-25

ZAWIADOMIENIA  KOMISARZY WYBORCZYCH W ZAMOŚCIU DOT. GMINY GRABOWIEC:

- komitety wyborcze,

- skład Gminnej Komisji Wyborczej 

- KANDYDACI DO RADY GMINY I NA WÓJTA GMINY

Tegoroczne wybory samorządowe pochłoną ok. 450 mln zł czyli prawie dwa razy więcej niż wybory w 2014 r. - poinformował portal fakty.interia.pl. A w gminach bieda..


DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE-2018 W GRABOWCU

2018-08-12

Rada i Zarząd Powiatu w Zamościu

Wójt Gminy Grabowiec

zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne w Grabowcu,
26 sierpnia 2018 roku.
Program...

Relacja foograficzna z dożynek >>

O dożynkach w Tygodniku Zamojskim...


Kolejna wystwa zdjęć archiwalnych z okazji jubileuszu Grabowca

2018-08-04

Plansze informujące o jubileuszu Grabowca i wystawa archiwalnych zdjęć w centrum rynku.

Na zorganizowanie wystawy i zakup plansz wystawienniczych Towarzystwo Przyjaciół Grabowca otrzymało 4 (cztery) tysiące zł. z Urzędu Marszałkowskiego.


UWAGA MATURZYŚCI ROCZNIKA 1981 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU

2018-07-31

UWAGA - Zjazd absolwentów rocznika 1981 Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2018 r., absolwenci LO w Grabowcu – maturzyści z 1981 r., organizują zjazd koleżeński w miejscowości Lipina Nowa 1, na terenie Rancha Debry (ok. 2 km za Skierbieszowem przy drodze powiatowej w kierunku Grabowca)...