Nie żyje 21- letni Mateusz Cichy.

2016-08-12

Nie żyje 21- letni  Mateusz Cichy.

Msza żałobna odprawiona będzie w grabowieckim kościele w sobotę 13 sierpnia o godzinie 13:00. Pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Skierbieszowie...


W lokalnym środowisku Mateusz był znanym i cenionym muzykiem. Występował jako perkusista w zespole muzycznym Seeking-Dreams (wcześniej KropkaPl).

Zespół działał w Gminnym Osrodku Kultury w Grabowcu pod kierownictwem i z udziałem instruktora muzyki Karola Chilewicza. Zespół uświetniał różne uroczystości na terenie gminy a także w Zamościu, Tomaszowie Lub. i innych miastach. 

Mateusz był pasjonatem perkusji od najmłodszych lat. Ostatnio gdy podjął pracę zawodową nadal grał, także w innych zespołach muzycznych jako perkusista.

Wspomniem koncertów z Jego udziałem są relacje filmowe publikowane w Internecie na YouTube.

Wśród kolegów i znajomych będzie zawsze wspominany jako koleżeński, uczynny i wesoły, był tzw. "duszą towarzystwa". Nagła śmierć młodego Mateusza, dla nas wszystkich jest szokiem i wielkim przeżyciem.

Żegnamy Mateusza z głębokim żalem. Cześć Jego Pamięci.

 
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Grabowca i własnym, składam Rodzicom Mateusza i Rodzinie wyrazy serdecznego współczucia.

 
Tadeusz Halicki


 

 

 


DOŻYNKI GMINNE, GRABOWIEC-2016

2016-08-05

W bieżącym roku dożynki gminne zaplanowano w Grabowcu na 21 sierpnia. Tradycyjne  odbędą się na błoniach, pomiędzy Grabowcem a Grabowiec Górą.

Program uroczystości dożynkowych:..


 

Program:

11:00 Zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi przed budynkiem GOK.

11:30 Przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości 

12:00 Msza św. polowa


13:30 Koncert chóru myśliwskiego „Knieja” z Zamościa


14:00 Amatorski kabaret KGW – Grabowiec Góra


14:15 Zespoły i soliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu: Adamczuk Oliwia, Bednaruk Mikołaj, Czerwińska Paulina, Gmitrowicz Karol, Herbut Marta, Koszel, Gabriela, Skrzyńska Zuzanna, Wójcicki Mikołaj, Wójcicki Marcin.

16:30 Koncert Marcina Siegieńczuka znany jako TOPLES, twórca popularnych utworów: Ciało do Ciała, Gdzie strona – tam żona, Nie bydło… Nie Granat…


17:30 Gry i zabawy na wesoło


19:00 Koncert Kapeli Ludowej GOK


20:00 – 24:00 Zabawa pod chmurką z zespołem Tokyo Dance z Tomaszowa Lubelskiego.


Ponadto:

- wystawa wieńców dożynkowych

- degustacja jadła regionalnego  

- dmuchane zamki i zjeżdżalnie dla dzieci  

- stoiska handlowe i wystawiennicze.

Uroczyste obchody 90. rocznicy prymicji bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Tuczępach

2016-08-02

Zaproszenie

Ks. Ryszrad Ostasz, proboszcz parafii pw. św. Anny w Tuczępach zaprasza na uroczyste obchody 90. rocznicy prymicji błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.

Uroczystość odbędzie się 6 sierpnia 2016 roku, o godz. 12:00 w kościele w Tuczępach...


30 stycznia 1943 r. w Gdeszynie k. Zamościa ks. Zygmunt Pisarski, ówczesny proboszcz, poniósł męczeńską śmierć z rąk gestapo. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej.

Dziś dzieło swojego poprzednika kontynuuje ks. Ryszard Ostasz. 


Fot. Krzysztof Zdanowicz

 Księże Ryszardzie, śp. ks. Zygmunt Pisarski, ugodzony śmiertelnie strzałem przez Niemca w 1943 r., kończył swoje życie błogosławiąc wszystkich – zarówno swoich oprawców, jak i parafian. Czym inspiruje Księdza ta niezwykła postać?

Błogosławiony Zygmunt Pisarski był wyjątkowym kapłanem, takim, od którego możemy bardzo wiele się nauczyć. Dzisiaj, gdy tak pięknie mówi się o humanitaryzmie, o ekumenizmie, w osobie tego kapłana mamy przykład, jak można w piękny sposób realizować te ideały. Darzył on miłością Chrystusową wszystkich, którzy mieszkali w Gdeszynie: Polaków, Ukraińców, Żydów i Niemców. Wszyscy mu byli bardzo bliscy, niezależnie od wyznania i narodowości. W każdym człowieku starał się dostrzec oblicze Jezusa Chrystusa. Jest to ważne w dzisiejszych czasach, gdy w pogoni za dobrami tego świata zatracamy to, co jest najistotniejsze, a przecież istotą naszego życia jest człowieczeństwo....

Więcej >>

Ks. Zygmunt Pisarski (zdjęcie na pomniku)

 

Fot. Krzysztof Zdanowicz. Pomnik ks. Zygmunta Pisarskiego na cmentarzu w Gdeszynie 


Cześć i chwała bohaterom Powstania Warszawskiego

2016-08-01

Cześć i chwała bohaterom

Powstania Warszawskiego


Najnowsza produkcja o powstaniu warszawskim (2014) według pomysłu Jana Komasy to pierwsza w historii okazja podpatrzenia autentycznych realiów sierpnia 1944 roku w kinie. Do tej pory materiały nakręcone w tym okresie można było oglądać wyłącznie w muzeum bądź na specjalnych pokazach z okazji obchodów rocznicy. A i tak były to pourywane, kilkuminutowe sekwencje, w dodatku w marnej jakości.

Twórcy "Powstania Warszawskiego" postawili sobie za cel odrestaurowanie dostępnych nagrań tak, by jak najdokładniej oddawały ducha minionej rzeczywistości, włącznie z odtworzeniem kolorów na czarno-białych taśmach.

Ogrom pracy, który włożyli w ten projekt, budzi uznanie.

Na mnie film wywarł duże wrażenie, uzmysłowiłem sobie jak piękna była Warszawa (nazywana wówczas Paryżem Północy) i jak strasznie została zniszczona! Dobrze jednak, że prócz dramatu życia w czasie wojny w filmie zostało pokazane również zwykłe, codzienne życie, które przecież toczyło się cały czas, na ruinach, w podziemiach...

Jestem pełen podziwu dla żmudnej, mrówczej pracy realizatorów filmu. W zapowiedziach pojawiało się zdanie "Wszyscy będą oglądali, jak było naprawdę". I tak właśnie uważam - każdy powinien zobaczyć, jak było...

Aleksandr Jabłonowski o Powstaniu >>


73. rocznica męczeńskiej śmierci Komendanta VIII Okręgu Wołyń Zygmunta Rumla oraz „Krwawej Niedzieli na Wołyniu"

2016-07-06

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich 
oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 73. rocznicy męczeńskiej śmierci Komendanta VIII Okręgu Wołyń Zygmunta Rumla 
oraz „Krwawej Niedzieli na Wołyniu".

Uroczystości patronuje Prezydent Miasta Chełm i Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja" w Chełmie

Uroczystość odbędzie się 10 lipca 2016 r. w Chełmie...

Fotoreportaż >>


Program uroczystości

I część - Spotkanie przy „Piecie Wołyńskiej" na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

1. Otwarcie uroczystości o godzinie 10.00

2. Msza Święta oraz Homilia w intencji poległych i pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej

3. Przemówienia okolicznościowe

4. Złożenie kwiatów przed pomnikiem

5. Apel poległych

6. Salwa honorowa

7. Przegrupowanie do Chełmskiej Biblioteki Publicznej

II część — Konferencja naukowa w Chełmskiej Bibliotece Publicznej

Konferencja  dotycząca   zbrodni nacjonalistów   ukraińskich   na   ludności polskiej   z  Kresów   Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz działalności bojowej Batalionów Chłopskich i organizacji Państwa Podziemnego.

1. Referaty okolicznościowe

2. Wręczenie odznaczeń


Fotoreportaż >>

VIII PIKNIK U ŹRÓDEŁKA W DAŃCZYPOLU

2016-07-01

VIII Piknik "u źródełka" w Dańczypolu odbędzie się w niedzielę 10 lipca 2016 roku w Dańczypolu. Początek o godzinie 15:00. Organizatorzy zapraszają.

Zobacz plakat ...


VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu

2016-06-20

W roku bieżącym dobiegła końca ósma pięcioletnia kadencja Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu. W czwartek, 15 czerwca 2016 roku odbył się VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Zjeździe uczestniczyło 28 spośród 30 wybranych na Zjazd delegatów oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze Zarządu Oddziału Gminnego oraz zaproszeni goście... 


 

Obrady Zjazdu otworzył Prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec. Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu druhów: Krzysztofa Kostrubca i Mirosława Bednarczyka.

Przyjęto porządek i regulamin obrad oraz wybrano komisje zjazdowe:

Komisja mandatowa (Henryk Smoła, Emil Jabłoński, Krzysztof Tatys), Komisja wyborcza (Piotr Karczmarczyk, Łukasz Moskwa, Mieczysław Adamczuk);

Komisja Uchwał i Wniosków (Andrzej Gruszka, Wiesław Billewicz, Ryszard Łącz);

Komisja skrutacyjna (Adam Skóra, Paweł Bodziacki, Marcin Boczkowski).

 

Ustępujący Prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec zdał sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pięciu lat kadencji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, druh Wiesław Billewicz odczytał sprawozdanie z działalności Komisji i wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zjazd jako najwyższa forma władzy zarządzająco-wykonawczej Oddziału po wysłuchaniu informacji i sprawozdań - zaakceptował działalność Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2015 i udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 
W dyskusji zabrali głos delegaci oraz zaproszeni goście. Pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, druh Kazimierz Mielnicki, następnie bryg. Tomasz Burcon – przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Za współpracę dziękował ustępujący komendant gminny -  druh Bogusław Greniuk. 

O roli strażaków i ich chwalenbej roli mówił płk w stanie spoczynku Mieczysław Skiba oraz członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Ryszard Stanibuła. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru członków Zarządu. Zjazd zatwierdził poniższy skład Zarządu Oddziału Gminnego. Na pierwszym posiedzenie nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:


Prezes - Wiesław Tryniecki,Wiceprezes - Krzysztof Kostrubiec,

Wiceprezes - Krzysztof Tatys,

Komendant Gminny - Mirosław Bednarczyk,

Sekretarz - Artur Bobczuk,

Skarbnik - Wiesław Billewicz,

Członek prezydium - Mieczysław Adamczuk,

Członek zarządu - Piotr Boczkowski,

Członek zarządu - Władysław Buczak,

Członek zarządu - Mirosław Gąska,

Członek zarządu - Bogusław Greniuk,

Członek zarządu - Andrzej Gruszka,

Członek zarządu - Emil Jabłoński,

Członek zarządu - Marek Jaroszyński,

Członek zarządu - Włodzimierz Juszczak,

Członek zarządu - Marian Krajewski,

Członek zarządu - Tadeusz Lachowski,

Członek zarządu - Łukasz Moskwa,

Członek zarządu - Michał Radelczuk,

Członek zarządu - Ryszard Stanibuła.


Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu: druh Ryszard Stanibuła i druh Wiesław Tryniecki. 

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu -  druh Krzysztof Kostrubiec.
Zjazd dokonał również wyboru, spośród obecnych delegatów przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowcu, która ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący - Bartosz Popek,

Wiceprzewodniczący - Edward Sołopa,

Sekretarz - Krzysztof Wójciuk.


Delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego na lata 2016-2021. oraz uchwałę w sprawie nadania druhowi Bogusławowi Greniukowi - tytułu Honorowego Komendanta Gminnego.
Wójt Gminy Grabowiec Waldemar Greniuk wręczył dyplomy uznania członkom ustępującego Zarządu za osobiste zaangażowanie i wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz kultywowanie tradycji dorobku ochotniczych straży pożarnych. Wyróżnieni zostali: Mirosław Gąska, Bogusław Greniuk, Tadeusz Halicki, Piotr Karczmarczyk, Krzysztof Kostrubiec, Piotr Popek, Edward Sołopa, Wiesław Tryniecki, Krzysztof Wójciuk, Stanisław Zarek.


Na tym zakończono obrady VIII Zjazdu Oddzału Gminnego OSP RP w Grabowcu.

Na podstawie informacji z http://zapomnianadolina.pl/strona/

 

FOTOREPORTAŻ >> ALBUM GOOGLE

 

Sprawozdanie  Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu

na Zjazd Oddziału Gminnego w dniu 15 czerwca 2016 roku - plik pdf >>


Powołano Komitet Organizacyjny Jubileuszu Szkoły i Organizacji V Zjazdu Absolwentów.

2016-06-14

Wczoraj odbyło sie drugie spotkanie osób zaangażowanych w organizację uroczystości jubileuszowych szkoły i V zjazdu absolwentów, pod przewodnictwem dyrektora szkoły Pani Elżbiety Widyma. 

Powołano oficjalny Komitet Organizacyjny uroczystości w składzie:..


 

1. Waldemar Greniuk - przewodniczący

2. Elżbieta Widyma - z-ca przewodniczącego

3. Tadeusz Halicki - sekretarz

4. Stanisław Senkowski - skarbnik

5. Agnieszka Rachańska - członek

6. Ks. Zygmunt Żółkiewski - członek


Na posiedzeniu Komitet ustalił wstępną listę zaproszonych gości. Dyskutowano projekt napisu na tablicy pamiątkowej i miejscu jej zamocowania. Podjęto decyzję o wybiciu medalu pamiątkowego i opracowaniu felderu z z historią naszej szkoły.  

Ponadto ustalono wysokość składki dla absolwentów za udział w Zjeździe i balu aboslwentów. Omawiano wiele innych istotnych spraw organizacyjnych związanych z uroczystościami.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie TPG a także na stronie internetowej szkoły - już niebawem.

Zgłoszenia absolwentów do udziału w uroczystościach bedą przyjmowane po opublikowaniu formularza zgłoszeniowego.

Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się 15 lipca br. o godz.9:00.V Zjazd Absolwentów - więcej informacji >>

 


Zapowiedź uroczystości jubileuszowych w grabowieckiej szkole w dniu 17 września 2016 r.

2016-05-19

W roku bieżącym grabowiecka szkoła będzie obchodzić dwa jubileusze. Jeden z okazji setnej rocznicy istnienia szkoły podstawowej i drugi z okazji 65. rocznicy grabowieckiego liceum. Obchody jubileuszowe będą także okazją do zorganizowania zjazdu absolwentów szkoły podstawowej i liceum...


 

 

W dniu dzisiejszym z inicjatywy dyrektora szkoły Pani Elżbiety Widyma, odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organizacji uroczystości jubileuszowych i zjazdu absolwentów. W spotkaniu czestniczyli przedstawiciele szkoły, rady gminy, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu oraz Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

Ustalono, że uroczystości jubileuszowe odbędą się w sobotę 17 września 2016 roku  - od godziny 10:00.

 
Projekt porządku uroczystości zakłada między innymi: 10:00 - akredytacja uczestników, 11:00 - msza św., odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, 13:00 - część oficjalna i artystyczna, 15:00 - obiad, 17:00 - zwiedzanie szkoły, izby pamięci, spotkania w klasach, 19:00 - bal absolwentów.

 
Na dzisiejszym spotkaniu ustalono także skład Zespołu ds. Organizacji Uroczystości Jubileuszowych Szkoły i Zjazdu Absolwentów. 

 

Zespół Organizacyjny zwaraca się z apelem do naszych absolwentów i nauczycieli o napisanie swoich wspomnień z lat szkolnych i przysłanie na adres szkoły lub TPG.

 

Proszę odwiedzać nasz Portal, niebawem przekażemy więcej informacji nt. uroczystości jubileuszowych i zjazdu absolwentów.

  


 
Wspomnienia Zjazdów Absolwentów z lat minionych >>

Rudolf Probst - ciekawy zyciorys >>

Stowarzyszenie Absolwentów...>>


Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach i chorągwi.

2016-05-11

W niedzielę, 8 maja br., w Tuczępach odbyły się uroczystości związane z poświęceniem i przekazaniem sztandaru dla jednostki OSP Tuczępy, oraz chorągwi - daru wdzięczności społeczeństwa dla wszystkich jednostek OSP działających na terenie parafii Tuczępy... 


Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Mirosława Gąskę prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, druhowi Kazimierzowi Mielnickiemu, odprawiona została msza święta w intencji miejscowych strażaków a także licznie zgromadzonych gości..

 

Aktu poświęcenia sztandaru i chorągwi dokonał kapelan strażaków powiatu zamojskiego ks. kanonik Andrzej Chmaj.

 

 

Następnie odbyło się wbijanie gwoździ przez sponsorów i osoby zasłużone dla OSP.

 

 

Sztandar przekazano na ręce naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach druha Łukasza Błażuckiego.

 

 

Ta podniosła uroczystość była wspaniałym momentem na wręczenie odznaczeń pożarniczych, medali i dyplomów, tym wszystkim, dla których hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nie jest pusto brzmiącym słowem.

Aktu dekoracji dokonali: pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku druh Mieczysław Skiba, druh Kazimierz Mielnicki, komendant miejski PSP w Zamościu brygadier Jacek Sobczyński, wójt gminy Grabowiec pan Waldemar Greniuk. Odznaczeni druhowie z dumą przyjmowali, te symbole docenienia ich pracy.

Organizatorzy uroczystości - proboszcz parafii Tuczępy, ks. Ryszard Ostasz, który na zmianę z sutanną nosi strażacki mundur oraz prezes OSP w Tuczępach druh Michał Radelczuk przyjmowali ciepłe słowa życzeń od przybyłych na uroczystość gości, upominki i listy gratulacyjne od tych, którzy nie mogli tego dnia być osobiście, ale pamiętali…

Po części oficjalnej serwowano bigos a na scenie pojawili się zaproszeni wykonawcy.

Na podstawie tekstu Katarzyny Sawickiej

Zdjęcia Tadeusz Halicki

Fotoreportaż >>

Zaproszenie do Tuczęp (gmina Grabowiec) na 8 maja 2016 r.

2016-04-18

Druhowie  Ohotniczej Straży Pożarnej  w Tuczępach wspólnie z ks. Proboszczem  i całą społecznością parafii - zapraszają na uroczystość poświęcenia chorągwi i sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach.

Uroczystość odbędzie się w  niedzielę 8 maja br. Rozpoczęcie mszy św. o godzinie 13:00.

Fotoreportaż >>


Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 1

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 22
bullet.gif Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLWENTÓW LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ

Ostatnie artykuły
bullet.gif KLEPSYDRY STR-5
bullet.gif Działka z budynkami...
bullet.gif MINIONY CZAS ks.Wald...
bullet.gif Sto lat Grabowca w d...
bullet.gif WYDARZENIA W ROKU 2005
GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY