Zapraszamy na spotkanie poświęcone historii kina w Grabowcu.

2018-11-09

Zapraszamy na spotkanie poświęcone historii kina w Grabowcu organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w dniu 18 listopada 2018 r.

Początek spotkania o godz. 13:00.

Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Grabowca wydali drukiem broszurę pt.: "Historia Kina w Grabowcu". Historia kina została opracowana przez Tadeusza Halickiego na podstawie wspomnień Witolda Różańskiego - pracownika kina i zdjęć ze zbiorów rodzinnych byłych pracowników kina w Grabowcu...

Relacja ze spotkania - 18.11.2018 r. >>


WIECZÓR PATRIOTYCZNY -11 listopada 2018 r.

2018-11-08

WIECZÓR PATRIOTYCZNY

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu zaprasza na Wieczór Patriotyczny w dniu 11 listopada 2018 roku o godz 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu...

 

 

Kilka zdjęć z wieczoru patriotycznego...>>


PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W POGRZEBIE

2018-11-05

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W POGRZEBIE

Wszystkim życzliwym pamięci oraz tym, którzy wzięli udział w godnym pożegnaniu

Śp. Tomasza Halickiego

serdeczne podziękowania

składa Rodzina.


Agnieszka Rachańska - kandydat na wójta gminy Grabowiec na spotkaniu z mieszkańcami gminy - 28-10-2018

2018-10-29

Przed II turą wyborów samorządowych, kandydatka na wójta gminy Grabowiec Agnieszka Rachańska spotkała się z mieszkańcami gminy w dniu 28 października br. W spotakaniu uczestniczyli także jako wspierający kandydatkę: Sławomir Zawiślak - poseł na Sejm RP, Janusz Nawój - kierownik KRUS w Zamościu, Sławomir Kugiel - radny w Radzie Powiatu Zamojskiego.

W pierwszej turze wyborów Agnieszka Rachańska (40 lat, startowała z poparciem Prawa i Sprawiedliwości) zdobyła 32,38% głosów. Jej kontrkandydat, Bartosz Popek uzyskał 29,34% głosów. 

II tura wyborów samorządowych w najbliższą niedzielę 4 listopada 2018 r...


Wybory samorządowe 2018: w gminie Grabowiec szykuje się DEBATA przed II turą

2018-10-24

W gminie Grabowiec szykuje się wyborcza dogrywka. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą na kogo oddać swój głos mają szansę sprecyzować plany 28 października - podczas debaty z udziałem Agnieszki Rachańskiej i Bartosza Popka.

Debata kandydatów na wójta gminy Grabowiec odbędzie się 28 października o godzinie 18:00 w remizie OSP w Grabowcu.


ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY GRABOWIEC

NA SPOTKANIE – DEBATĘ

KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY GRABOWIEC

AGNIESZKA RACHAŃSKA – BARTOSZ POPEK

28 PAŹDZIERNIKA 2018 R. (niedziela) O GODZ. 18.00

W REMIZIE OSP GRABOWIECArtykuł w tygodniku "Myśl Polska"

2018-10-16

Polecam artykuł w tygodniku "Myśl Polska" pt. "Multi-kulti czy polityka pronatalistyczna".

Jest w nim wątek, który dotyczy naszego województwa, Chełma i Zamościa.

Proszę Państwa, właśnie wydano piękną, kolorową książeczkę dla najmłodszych uczniów – zerówki na okładce której widnieją podobizny trojga dzieci: Kalima, Abrahama i Abdula. Książka ta została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A w niej czytamy: „Mamy Kalima, Abrahama i Abdula to Polki. Tata Kalima jest z Konga, Abdula z Iraku, Abrahama z Izraela”...


INWESTYCJE I ZADANIA GOSPODARCZE W GMINIE GRABOWIEC ZREALIZOWANE W OKRESIE KADENCJI 2015 – 2018

2018-10-15

Przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec - Agnieszka Rachańska publikuje zestawienie zadań gospodarczych i inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Grabowiec w okresie kadencji 2015-2018...


Szkolenie i konkurs bhp dla rolników - 4-10-2018 r.

2018-10-06

Na zaproszenie Agnieszki Rachańskiej - przewodniczącej Rady Gminy -  w dniu 4 października 2018 roku przybyli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu: kierownik  - Janusz Nawój i  Tomasz Kasprzycki. Podczas sesji Rady Gminy Grabowiec odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu bhp w rolnictwie, a następnie przeprowadzono konkurs z nagrodami...


Droga powiatowa Grabowiec - Uchanie będzie remontowana

2018-10-05

W ramach podziału środków na usuwanie skutków kląsk żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. zadań pn.:

1. Remont drogi powiatowej nr 3233L od km 10+970 do km 13+490 w miejscowościach Grabowczyk i Grabowiec uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. - etap I

2.  Remont drogi powiatowej nr 3233L Uchanie - Grabowiec od km8+090 do km 3+380, od km 8+740 do km 10+970 w miejscowościach Ornatowice i Grabowczyk uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. - etap II...


Komputery dla Zespołu Szkół im H. Sienkiewicza w Grabowcu

2018-10-05

W celu doposażenie szkolnej pracowni komputerowej  przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu - przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Rachańska, zwróciła się z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie o przekazanie komuterów wraz z oprogramowaniem dla szkoły w Grabowcu...


Agnieszka Rachańska na spotkaniu z Wojewodą Lubelskim

2018-10-05

1 października 2018 roku Agnieszka Rachańska - przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec uczestniczyła w spotkaniu z  Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem w Skierbieszowie.

Spotkanie z mieszkańcami Skierbieszowa miało na celu przybliżenia pracy obecnego rządu i nakreślenia planów na przyszłość dla samorządów i mieszkańców małych ojczyzn. Na spotakaniu omówiono także rządowy program „Czyste powietrze”, którego koordynatorem na województwo lubelskie jest Krzysztof Gałaszkiwicz – dyrektor ARIMR w Lublinie...