LOKALNE FORUM DYSKUSYJNE

2018-02-06

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu wspólnie z:

Gminną Biblioteką Publiczną i Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Grabowca organizują:

LOKALNE FORUM DYSKUSYJNE 

Celem spotkań i dyskusji będzie przypomnienie a zarazem zapoznanie uczestników Forum z istotnymi wydarzeniami w Grabowcu na tle historii Polski.W trakcie spotkań omawiane będą także sprawy bieżące, które mają bezposredni wpływ na życie mieszkańców.

Okazją do zorganizowania Lokalnego Forum Dyskusyjnego jest jubileusz 750 lat Grabowca i setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 lutego (czwartek) br. o godz: 16:00  w sali miejscowego GOK.

Wstępem do dyskusji będzie pokaz archiwalnego filmu z 1989 roku pt. "Relacja uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Września 1939 r. w 50. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę". Uroczystość miała miała miejsce w Grabowcu Górze, 16 września 1989 roku.

Zapraszamy


Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i budynku Urzędu Gminy.

2017-12-13


Aktualnie w Rynku Grabowca trwają prace przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej  odprowadzających ścieki z budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Urzędu Gminy do bezodpływowego zbiornika na ścieki zlokalizowanego na działce geod. nr 2905 przy ul. Rynek w m. Grabowiec. W wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku Gminnego ośrodka Kultury zlokalizowana będzie przepompownia ścieków tłocząca ścieki z w/w budynku do wykonanej kanalizacji sanitarnej... 


Plac zabaw w Grabowcu. Prace przy remizie OSP.

2017-12-01

Przy ulicy Wojsławskiej w Grabowcu zakończono budowę placu zabaw dla dzieci na pow. 1055m2. Plac został ogrodzony i ma jedno wejście furtką od ulicy Wesołej.

Aktualnie strażacy z komendantem Mirosławem Bednarczykiem pracują przy garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.  Garaż dostosowano do większego samochodu gaśniczego, wykonano nową posadzkę. Zamontowano nowe drzwi garażowe...


Uczniowie z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu w Miejscach Pamięci Narodowej na Wołyniu.
16-11-2017

W środę 8 listopada 2017 roku grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu uczestniczyła w jednodniowym wyjeździe na Wołyń aby zapalić znicze pamięci na grobach Polaków na Wołyniu.

Grupie przewodniczył Pan Stanisław Senkowski - przezes Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie. Podczas Wszystkich Świętych młodzież zebrała 10 pudełek zniczy z przeznaczeniem na groby Polaków spoczywających na cmentarzach tuż za naszą wschodnią granicą państwową...


Informacje z zakresu inwestycji już wykonach w roku bieżącym a także realizowanych w najbliższym czasie.

2017-10-28

W imieniu Rady Gminy Grabowiec przekazujemy informacje z zakresu inwestycji już wykonach w roku bieżącym a także  realizowanych w najbliższym czasie.

            Na wstępie należy przypomnieć, że w pierwszych dniach maja br. delegacja radnych Rady Gminy Grabowiec z przewodniczącą panią Agnieszką Rachańską oraz wójtem gminy, panem Waldemarem Greniukiem - rozmawiała ze Starostą Zamojskim na temat pilnego remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Grabowiec. Obecnie z zadowoleniem możemy stwierdzić, że pan Henryk Matej, Starosta Zamojski wywiązał się ze złożonych nam wówczas zapewnień. Dziękujemy...


Oficjalne otwarcie drogi gminnej Grabowiec - Bronisławka

2017-10-22

W minioną sobotę 21 października br, oficjalnie otwarto nową drogę gminną Grabowiec - Bronisławka. Otwarcia dokonali: Insektor nadzoru, kierownik budowy, wójtowie: obecnej i poprzedniej kadencji, przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec, skarbnik gminy i sołtys wsi Bronisławka. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców Bronisławki i radni Rady Gminy Grabowiec...


Nowa droga z Grabowca do Bronisławki

2017-09-26

Zapraszam do obejrzenia zdjęć  nowej drogi do Bronisławki. Droga została oddana do użytku w ubiegłym tygodniu.

Długość około 1 km, szerokość 3,5 m z mijankami, koszt 1,6 mln zł, jest to droga droga z uwagi na trudny teren...


78. ROCZNICA NAPAŚCI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

2017-09-21

Wójt Gminy Grabowiec, Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Grabowcu oraz Związki Kombatanckie Gminy Grabowiec zapraszają na 78. ROCZNICĘ NAPAŚCI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ która odbędzie się 24 września 2017 roku przy pomniku w Grabowcu-Górze.

Tradycyjnie, od roku 1989 w ostatnią niedzielę września, czczona jest pamięć o zamordowanych, rannych polskich żołnierzach ze szpitala polowego w Grabowcu.  
 25 września 1939 roku, oddziały sowieckie dotarły do Grabowca. Cofające się przed Niemcami, polskie oddziały stoczyły w rejonie Grabowca krotką walkę z żołnierzami Armii Czerwonej. W Grabowcu pozostał mały szpital polowy, z rannymi polskimi żołnierzami i lekarzami oficerami...        


APEL DO ABSOLWENTÓW SZKOŁY W GRABOWCU WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

2017-08-23

Kilku absolwentów szkoły w Grabowcu (w tym pani Elżbieta Widyma - dyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu) zgłosiło wniosek ufundowania granitowej płyty na grób nauczycielki Heleny Ficińskiej. Wniosek jest ze wszech miar słuszny -  zważywszy, że śp. Helena Ficińska była nauczycielką w Grabowcu o najdłuższym stażu pracy. Pamięta ją kilka pokoleń dzieci i młodzieży.

Osoby, które akceptują wniosek,  prosimy o wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu nr 27 2030 0045 1170 0000 0383 8110 z dopiskiem "Helena Ficińska"...


DOŻYNKI GMINNE - GRABOWIEC - 2017

2017-08-17

W bieżącym roku dożynki gminne odbędą się Grabowcu w niedzielę 20 sierpnia. Tradycyjne  uroczystość zaplanowano na błoniach, pomiędzy Grabowcem a Grabowiec Górą.

Program uroczystości dożynkowych:..


CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

2017-07-31

1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów zachodnich. Opanowanie miasta przez AK przed nadejściem Armii Czerwonej i wystąpienie w roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego w imieniu rządu RP na uchodźstwie miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRR. Liczono na to, że ujawnienie się w Warszawie władz cywilnych związanych z Delegaturą Rządu na Kraj będzie szczególnie istotne w związku z powołaniem przez komunistów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego...