Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować Państwu Grabowiec i Gminę Grabowiec, położoną w województwie lubelskim, powiecie zamojskim.
Teren Gminy Grabowiec to region o wysokich walorach przyrodniczych - cennych dla tych Państwa, którzy pragną dla swoich rodzin czystego środowiska, bezpieczeństwa i ciszy.
Zapraszamy Państwa do czytania Portalu Internetowego Towarzystwa, w którym prezentujemy wszechstronnie Grabowiec i Gminę oraz ważniejsze epizody z historii. Mamy także nadzieję, że wirtualna wędrówka po Portalu internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej miejscowości oraz ciekawych i malowniczych terenów Gminy Grabowiec.


  Zarząd  TPG

E-mail: prezes@tpg-grabowiec.pl


Deklaracja członkowska do pobrania: - plik pdf >>   - plik rtf >>
 

 


ALBUMY PREZENTOWANE W GOOGLE - ZAPRASZAM
BUDOWA DROGI GMINNEJ GRABOWIEC - BRONISŁAWKA

2017-05-29

Trwają prace przy budowie drogi gminnej Nr 110288L Grabowiec - Bronisławka na długości ok. 1 km. Szerokość projektowanej jezdni 3,5 m z mijankami. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenia, budowę przepustów, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wzmocnieniepodłoża, warstwy odsączające, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z tłucznia i kostki, plantowanie korony nasypów i wykopów, umocnienia, urządzenia drogowe, obsługę geodezyjną. Planowane zakończenie budowy: 31/08/2017 r...

Zaawansowanie prac na dzień 28 maja br. widoczne na zdjęciach poniżej...


 

Wykonawą drogi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.ul. Grabowiecka 18B, 22-500 Hrubieszów

 

 

 

 

 

 

Fot. Tadeusz Halicki

Więcej zdjęć w albumie Google >>

WOJEWÓDZKI DZIEŃ SAMORZĄDOWCA - 25.05.2017 r.

2017-05-26

Pani Agnieszka Rachańska - Przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec i pan Waldemar Greniuk - Wójt Gminy Grabowiec, uczestniczyli w Wojewódzkim Dniu Samorządowca w Lublinie. Prawie 300 osób wzięło udział w uroczystości. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni przyjechali z całego regionu. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w 1990 roku. Wojewódzkie święto było też okazją do wyróżnienia lokalnych włodarzy, którzy cieszą się największym zaufaniem mieszkańców i pełnią swoją funkcje nieprzerwanie od 2002 roku...


 

Na zdjęciu w drugim rzędzie od lewej: Agmieszka Rachańska - Przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec i Henryk Matej - Starosta Zamojski.

Więcej: http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/wojewodzki-dzien-samorzadowca/

PIERWSZE ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI W GRABOWCU

2017-05-24

Po raz pierwszy takie zawody zorganizowano w Grabowcu. W niedzielę 21 maja, odbyły się na grabowieckich błoniach zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Na starcie stanęło jedenaście  zaprzęgów, z czego trzy nie ukończyły wyścigu.

Sędziował pan Krzysztof Pietrzak z Dorohuska, doświadczony hodowca i wielki pasjonat koni. Bezkonkurencyjny okazał się zaprzęg pana Jarosława Ulanowskiego z Grabowca, który bezbłędnie przejechał tor w niespełna dwie minuty. Ogromną pracę wykonał tu tzw luzak - pan Marcin Boczkowski, umiejętnie asekurując bryczkę na ostrych zakrętach. Zgranie zespołu i technika przejazdu zostały nagrodzone przez publiczność gromkimi brawami. Zawody w Grabowcu zostały zorganizowane z inicjatywy pani Elżbiety Czaty, przewodniczącej KGW w Grabowcu Górze...


 

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu przeznaczył środki pieniężne na nagrody dla pierwszych trzech zawodników.

W czasie imprezy grał zespół Good Band z Majdanu Leśniowskiego. Tworzą go tata Mariusz oraz synowie Krystian i Kacper.

Klasyfikacja w Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Grabowcu - 21. 05. 2017 r.

1. Jarosław Ulanowski ( Marcin Boczkowski), Grabowiec

2. Aleksander Brzozowski ( Piotr Grzeszczuk), Horyszów Nowa Kolonia

3. Zdzisław Soroka (Tomasz Soroka), Grabowiec Góra

4. Stanisław Stasiuk (Stanisław Bucior), Obrowiec

5. Paweł Wąchała ( Łukasz Pudełko), Werbkowice

6. Wojciech Denkiewicz ( Wiktoria Rosicka), Zamość

7. Mariusz Wasil (Tomasz Kowalewski), Wólka Wieprzecka

8. Tomasz Strzałkowski (Maciej Strzałkowski), Majdan

Wyścigu nie ukończyli:

- Robert Kaczmara (Daniel Kaczmara), Zamość

- Mariusz Zabłocki ( Andrzej Stachniak), Siennica Różana

- Marian Szatraj (Bogdan Gnida), Osiczyna

Niezależnie od kolejności w klasyfikacji, gratulujemy wszystkim uczestnikom -  odwagi i determinacji, życzymy sukcesów w kolejnych startach.

Tekst Katarzyna  Sawicka
 http://www.gokgrabowiec.pl/index.php/component/content/article/96-aktualnosci/363-20170521

Zapraszam do obejrzenia albumu zdjęć: >>

Relacja filmowa (17 min) >>

 

Dwunasty zaprzęg nie dojechał...

Zmarł Wiesław Lachowski, wójt gminy Grabowiec w latach 1990 - 1998

2017-05-16

W dniu dzisiejszym zmarł w wieku 70 lat Wiesław Lachowski (zamieszkały w Skierbieszowie). Wiesław Lachowski pracował w Grabowcu przez dziesięć lat (1988 - 1998). W latach 1988 - 1990 był naczelnikiem gminy Grabowiec, a po reformie administracji samorządowej, wybrany został pierwszym wójtem gminy Grabowiec. Wójtem gminy Grabowiec był przez dwie kolejne kadencje 1990 -1998.

Msza św.pogrzebowa odbędzie się w Skierbieszowie 18 maja br.(czwartek) o godz. 15:00.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego Wiesława - składa Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.


2017-05-16

W dniu dzisiejszym zmarł w wieku 70 lat Wiesław Lachowski (zamieszkały w Skierbieszowie). Wiesław Lachowski pracował w Grabowcu przez dziesięć lat (1988 - 1998). W latach 1988 - 1990 był naczelnikiem gminy Grabowiec, a po reformie administracji samorządowej, wybrany został pierwszym wójtem gminy Grabowiec. Wójtem gminy Grabowiec był przez dwie kolejne kadencje 1990 -1998.

Msza św.pogrzebowa odbędzie się w Skierbieszowie 18 maja br.(czwartek) o godz. 15:00.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego Wiesława - składa Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS ORGANIZACJI JUBILEUSZU 750-LECIA GRABOWCA

2017-05-16

W dniu dzisiejszym (16.05.2017) pod przewodnictwem wójta gminy pana Waldemara Greniuka, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. organizacji Jubileuszu 750-lecia Grabowca. W spotkaniu uczestniczyli: 

- Agnieszka Rachańska - przewodnicząca rady gminy,

- Elżbieta Nowak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

- Krystyna Czausz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,

- Tadeusz Halicki - prezes Towarzystwa Przyjaciół Grabowca...


Wstępnie ustalono termin dwudniowych uroczystości jubileuszowych na miesiąc wrzesień 2018 roku.

Zebrani przedstawili swoje propozycje w zakresie spraw organizacyjnych i przygotowawczych do uroczystości. Nakreślono wstępnie zakres zadań do wykonania.  Rozmawiano o różnego rodzaju publikacjach i pamiątkach z okazji Jubileuszu. Proponowano także różne formy  przebiegu uroczystości.

Ustalono, że kolejne robocze spotkania będą się odbywały w każdym miesiącu z zaanagażowaniem większego grona uczestników.

O konkretnych ustaleniach i wnioskach będziemy Państwa informować na stronach Portalu Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

Jednocześnie apelujemy do osób zainteresowanych o zgłaszanie własnych wniosków i propozycji dotyczących organizacji Jubileuszu Grabowca. 

I ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI

2017-05-10

Koło Gospodyń Wiejskich w  Grabowcu Górze, Gminny Osrodek Kultury w Grabowcu,Wójt Gminy Grabowiec, Starosta Zamojski - zapraszają na

I ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI

Zawody odbędą się 21 maja br, rozpoczęcie o godzinie 13:00.

Szczegóły na załączonym plakacie:


 

 

WARTO PRZECZYTAĆ - "MINIONY CZAS"

2017-03-25

"Miniony czas" - ks. Waldemar Malinowski

Przemija czas, odchodzą ludzie, a z nimi odchodzi też coraz bardziej w zapomnienie wielowiekowa tradycja, dawny styl ży­cia, wiara, obrzędy, wierzenia i zwyczaje. Postęp techniczny przyczynił się do znacznych udogodnień w życiu codziennym, ale zarazem doszło do zdegradowania utartych od wielu poko­leń wartości, zburzono harmonię człowieka z przyrodą, podwa­żono więź człowieka z siłami nadprzyrodzonymi (ludowa teo­logia porządku świata, wzmocniona i ubogacona ideą chrześci­jaństwa)... 


Każdy wierzący szukał u Boga za pośrednictwem Matki Boskiej i świętych wsparcia w potrzebach dnia codziennego i świątecznego. Zwracano się do Stwórcy jako do jedynego, naj­wyższego autorytetu we wszelkich prawach i normach etycz­nych. Cały porządek rocznego i rodzinnego działania oddawał poczucie właściwego rozumienia ugruntowanej hierarchii ludowo-religijnej, zapewniającej ład i bezpieczeństwo.

Dziś z coraz większą siłą zaczyna brakować tych wartości. Po­jawiają się tzw. pop-kultury, agresywne wobec dawnych ducho­wych i społecznych wzorów życia, lansujące ekspansywne formy aktywności, bez zachowania sprawdzonych wartości, tworzące własne na zasadzie siły, cwaniactwa, sprytu i fizycznego przebicia.

W swojej książce pragnę przeciwstawić się temu procesowi. Na przykładzie wierzeń i zwyczajów praktykowanych na Ziemi Hrubieszowskiej dawniej i po części jeszcze do dziś, zamierzam przedstawić dziedzictwo przeszłości. Nie chcę, by miniona oby­czajowość i obrzędy ludowo-chrześcijańskie zeszły na margines kart papierowych i wyłącznie do wspomnień. Pragnę przez tę książ­kę zachować kulturę swojej „małej ojczyzny", tak silnie związa­nej z chrześcijaństwem. Dążę do zachowania tego, o czym w wierszu Dawne zwyczaje tak pięknie, sugestywnie i wzniosie napisał twórca ludowy z Moniatycz - Ignacy Grabarczuk.

Były u nas dawne zwyczaje.

Chłop rano chwałę Panu Bogu oddaje,

Umywa się, modli ku chwale Bożej,

Zakłada konie i ziemię orze.

Kiedy zaczyna gdzie jaką pracę,

Znakiem Chrystusa zawsze ją znaczy.                              

Kiedy zaorał i siać zaczyna,                                             

To także imię Boże wspomina.                                       

We żniwa chłop podchodzi do zboża, Niech się dzieje wola Boża,

W imię Ojca i Syna,

Zapuszcza sierp i żąć zaczyna.

Gospodyni do dzieży mąkę sypać zamierza,

Podnosi rękę, błogosławi ją znakiem krzyża.

Wsadzając do pieca pierwszy bochen chleba

Ręką na nim znak krzyża zrobić trzeba.

Przy stole gospodarz chleb bierze do ręki,

Robi na nim nożem  znak Chrystusowej męki [...].

Więcej >>

Zadanie zrealizowane przez gminę Grabowiec w 2016 roku i plany na 2017 rok

2017-02-24

Rada Gminy Grabowiec, prezentuje realizację najważniejszych zadań inwestycyjnych i gospodarczych, które zrealizowano w roku 2016 oraz plany na rok bieżący..


Zadanie zrealizowane przez gminę Grabowiec w 2016 roku i plany na 2017 rok

 

Lp.

Zadanie

Nakłady
(zł)

Wykonawca

1.

Dostawa tłucznia drogowego i klińca na teren sołectw gminy Grabowiec

99.600

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTEX” Robert Tadla

2

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej
Nr 110304L w miejscowości Grabowiec-Góra
 o długości 311,36  m i szerokości 3,5 m.
Współfinansowane:  Fundusz sołecki  Grabowiec-Góra  19.000  zł,  Urząd Marszałkowski – 30 000

111.098,52

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa.

3.

Wykonano nawierzchnię ulicy Krynoczki
w Grabowcu. Współfinansowanie: Fundusz sołecki sołectwa Grabowiec w kwocie: 19.195,75 zł.

65.437,85

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa

4.

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wolica Uchańska o długości 259 m

66.128,64

Firma „OLBUD” Usługi Budowlane Wólka Panieńska,

5.

Utwardzono plac przy budynku remizy OSP w Tuczępach (Etap II) Współfinansowanie: Fundusz sołecki sołectwa Tuczępy w kwocie: 6.000 zł

13.034,80

Firma „OLBUD” Usługi Budowlane Wólka Panieńska,

6.

Zagospodarowano teren, bo byłym budynku poczty przy ulicy Koziej na miejsca parkingowe wraz z ogrodzeniem terenu.

144.598,81

Firma Usługi Transportowe Daniel Kierepka z Horyszowa gm. Miączyn.

7.

Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

49.90,79

-

8.

Zakupiono bramę garażową do remizy dla OSP w Grabowcu.

6.826,01

-

9.

Wykonano wymianę podłogi w remizie OSP w Skomorochach Małych (ze środków funduszu sołeckiego)

9.000

-

10.

Wykonano dokumentację na budowę klatki schodowej wraz z łazienką dla budynku OSP Grabowiec-Góra, i zakupiono materiały budowlane.

 29.882,18

-

11.

Zakupiono okna, drzwi, sprzęt AGD, wykonano remonty dachu, malowanie pomieszczeń w remizach, świetlicach wiejskich na terenie gminy Grabowiec.

Fundusze sołeckie

-

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu realizuje program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pt. „Wszystko jest możliwe” od września 2016 roku do października 2017 roku. Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego z budżetu państwa w formie zasiłków stałych i okresowych. Programem  objętym jest 40 mieszkańców Gminy Grabowiec i Gminy Skierbieszów.

Całkowity koszt Programu wyniesie: 137. 010,80 zł w 2016 roku i 420. 841,35 zł
w 2017 roku. Łącznie kwota programu wyniesie: 557.852,15 zł.

13.

W miesiącu wrześniu 2016 roku złożono  wniosek na budowę drogi gminnej
w miejscowości Bronisławka do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Mimo iż nasz wniosek znalazł się na wstępnej liście rankingowej  i otrzymał 10 punktów, niestety nie zakwalifikował się do dofinansowania. Budowa tej drogi będzie realizowana w 2017 roku.
Termin oddania inwestycji do 31 sierpnia 2017 roku.

14.

W listopadzie 2016 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu w ramach Europejskiego   Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Lubelskiego w naborze pn. „Efektywność energetyczna sektora publicznego”.

Termin realizacji inwestycji w roku 2018.

15.

W listopadzie 2016 roku oddano nowe studio nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury
w Grabowcu. Projekt został dofinansowany przez: Starostwo Powiatowe w Zamościu, Urząd Gminy w Grabowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wszystkie prace  przy budowie studia wykonali pracownicy GOK. Studio ma komercyjny charakter pracy. 

Wszystkie zaplanowane inwestycje w roku budżetowym 2016 udało się zrealizować.

  

Zadania planowane w 2017 roku

Lp

Zadanie

1

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławka o długości 999 m o szerokości 3,5 m z mijankami.

Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa.

2

Udział gminy Grabowiec w realizacji  projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3238L w miejscowości Grabowiec- Góra, Rogów.

Zaplanowano - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu w kwocie: 412.195 zł

3.

Budowa placu zabaw przy ulicy Wojsławskiej w Grabowcu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” w ramach poddziałania: budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

4.

Przebudowa i wyposażenie budynku Izby Pamięci w Grabowcu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” w ramach poddziałania: budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych.

5.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy 700-lecia w Grabowcu.

6.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra

7.

Wykonanie kanalizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury

8.

Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Skomorochy Duże

9.

Remonty dróg gminnych z funduszy sołeckich i budżetu gminy

10

Remont i wyposażenie sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy

11.

Zakup drugiej bramy garażowej i obniżenie posadzki w garażach dla OSP Grabowiec

12.

Budowa klatki schodowej przy remizie OSP w Grabowcu- Górze

13.

Wymiana okien, drzwi, zakup wyposażenia dla remiz i świetlic na terenie gminy.

 Zadania w pliku pdf >>

UWAGA BEZROBOTNI. Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

2017-02-11

Do 28 lutego br., można składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w ramach Funduszu Pracy i projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..


Termin składania wniosków  od 15 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   do 15 marca 2017r.

 Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru: 

1 320 000 zł* w tym 600 000 zł - Fundusz Pracy (maksymalna kwota dofinansowania 20 000zł)

720 000 zł - Europejski Fundusz Społeczny (maksymalna kwota dofinansowania 24 000zł)    

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w godzinach urzędowania (pok. Nr 28) W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.   

 Tryb rozpatrywania wniosków:    

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym na zasadach ustalonych w Kryteriach w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. * kwota może ulec zmianie 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Złożone wnioski wyłonione do realizacji w drodze konkursu finansowane będą z dwóch źródeł: 

1) z Funduszu Pracy /30 wniosków/ - wszystkie osoby bezrobotne, 

2) z Europejskiego Funduszu Społecznego /30 wniosków/ - osoby bezrobotne w wieku do 29 lat, które spełniają łącznie 3 warunki:- nie pracują,- nie kształcą się w trybie stacjonarnym,- w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Wnioski współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER 2014-2020. 

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia przystąpienie do projektu powinno nastąpić w okresie 4 miesięcy od ostatniej rejestracji w Urzędzie Pracy. 

Informacja o terminie posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie wysyłana będzie pocztą elektroniczną (e-mail) a w przypadku jej braku pisemnie za potwierdzeniem odbioru. 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 19 w siedzibie Urzędu lub pod telefonem 84 638 33 60oraz na stronie internetowej Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl/

 

Załączniki:
Wniosek w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Kryteria w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu

Źródło: http://zamosc.praca.gov.pl/
Szkolne wspomnienia. Studniówka - 2017.

2017-02-02

14 stycznia 2017 roku, odbyła się kolejna studniówka maturzystów z Liceum w Grabowcu. Po raz pierwszy studniówkę zorganizowano poza murami szkoły w lokalu gastronomicznym w Grabowcu.

Fotorelacja >>


2017-02-02

14 stycznia 2017 roku, odbyła się kolejna studniówka maturzystów z Liceum w Grabowcu. Po raz pierwszy studniówkę zorganizowano poza murami szkoły w lokalu gastronomicznym w Grabowcu.

Fotorelacja >>

Powstanie Styczniowe w historii Grabowca i okolic.

2017-01-23

154 lat minęło od wybuchu Powstania Styczniowego.
Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku, gdy Centralny Komitet Narodowy ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał naród do powstania przeciwko Rosji. Sześć tysięcy powstańców zaatakowało rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim.

Powstanie rozszerzyło się na cały kraj, a następnie na tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku, a utworzone "państwo podziemne" funkcjonowało jeszcze w roku 1865...


"..Wybuch powstania styczniowego poprzedziły niepokoje na wsi, podczas których chłopi domagali się zmniejszenia swych ciężarów wobec właścicieli ziemskich. Strajki chłopskie objęły znaczną część omawianych terenów i wystąpiły w dobrach Tuczępy, Ornatowice, Grabowiec i Wolica Uchańska.

Po­dobne niepokoje w całym Królestwie Polskim legły u podstaw wprowadzenia przez cara Aleksandra II uwłaszczenia chłopów, co miało miejsce w 1864 roku.

Tymczasem 4 lutego 1863 r. do magistratu w Grabowcu przybyło sześciu uzbrojonych powstańców i wręczyło burmistrzowi druko waną odezwę Komitetu Centralnego Narodowego, po czym, jak doniósł Sebowicz władzom, „przemocą zabrali z kasy miejskiej 69 rubli, wydawszy kwit podpisany przez niejakiego Jankowskiego" . w okolicach Grabowca Jankowski pojawił się jeszcze 19 października 1863 r., stojąc wspólnie z Leniewskim na czele od działu 1200 powstańców. W pobliskich lasach grabowieckich przebywali też powstańcy 25 i 26 lutego 1863 r. Dnia 8 marca 1863 r. z Wojsławic przybył do Grabowca od dział powstańczy pod dowództwem „Lelewela" (Marcin Borelowski), złożony z około 200 ludzi.

Następną grupą, wobec nasilających się działań powstańczych w kraju, był przybyły w czerwcu 1863 r. od strony Bereścia oddział złożony z kilku koni. Według relacji burmistrza pytali o drogę do Żukowa, byli na dobrych koniach, z pełną uprzężą, uzbrojeni w pałasze, rewolwery i karabinki. Dnia 22 września 1863 r. (niedziela po po łudniu) przybyło do Grabowca 24 konnych powstańców uzbrojonych w karabiny, pistolety i pałasze, ubranych w granatowe mundury z amarantowymi wyłogami.

O dalszych ruchach oddziałów powstańczych w mieście i okolicy wzmiankuje naczelnik powiatu w raporcie do gubernatora i wyjaśnia dlaczego nie można kontynuować śledztwa przeciwko burmistrzowi Grabowca, pisząc: „przeszkody te nie tylko że jeszcze nie ustały, lecz groźniejszą przybrały obawę, bo często pojawiają się w tym mieście powstańcy, ma miejsce rekrutowanie przez nich mieszkańców do powstania".

Podobnie burmistrz Uchań, raportem z dnia 20 października zawiadomił RGL o przy byciu do Uchań od strony Grabowca kilku oddziałów powstań czych, składających się z konnicy, kosynierów i strzelców w liczbie około 1000 osób. Dzień wcześniej 19 października 1863 r. w Grabowcu 30 młodych mieszkańców miasta wcielono do oddziału powstańczego liczącego 60 osób, którzy pomaszerowali jednakże w stronę Wojsławic.

2 grudnia 1863 r. od strony Bereścia nad szedł do Grabowca oddział rosyjskiego wojska i odszedł w stronę Skierbieszowa, tropiąc kilkunastoosobowy oddział powstańczy, który pojawił się w Tuczępach i maszerował w kierunku Skierbieszowa.

Dla utrudnienia przemarszów powstańców przez Grabowiec oraz pozbawienia ich możliwości aprowizowania i uzupełniania młodzieżą swych szeregów, rosyjskie władze wojskowe skierowały tu samodzielny oddział pod dowództwem naczelnika Wojskowego Oddziału Grabowieckiego. Biorąc to pod uwagę oddziały powstańcze omijały odtąd Grabowiec. 2 grudnia 1863 r. przez Tuczępy przeszła grupa powstańców, w styczniu 1864 r. w pobliskiej Czartorii i Żurawlowie pojawiła się inna w sile 50 koni i znów do Tuczęp przybył pięćdziesięcioosobowy konny oddział powstańczy. Silny, dobrze uzbrojony oddział powstańczy złożony z 60 koni, według raportu wójta gminy Sitno, w dniu 19 stycznia 1864 r. „maszerował w stroną Grabowca". Patriotyczna postawa, umieszczenie trzech krzyży na Górze Zamkowej i czynny udział młodzieży w Powstaniu spowodowały represje w Grabowcu.  

Po upadku powstania władze carskie podjęły szereg ostrych represji wobec Polaków. Większość dotychczasowych miasteczek utraciła swe prawa miejskie, spadając do rzędu osad i wsi. Taki właśnie los spotkał w 1869 roku Grabowiec.

Zakazano szerzenia polskiej oświaty i kultury. Rozpoczęły się konfiskaty majątków i zsyłki na Syberię. Unitom pod groźbą surowych kar nakazano przechodzić na prawosławie. W roku 1864 przeprowadzono reformę szkolnictwa powołując szkoły początkowe. Powstało wtedy szereg szkółek wiejskich, najczęściej przy cerkwiach lub kościołach. Były to szkoły 1-2 klasowe."[1]

Powstanie Styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tys. ludzi. Jednak poza Żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami na Białorusi, w Inflantach Polskich oraz innych Ziemiach Zabranych, masa społeczeństwa nie była gotowa poprzeć „pańskiego” zrywu.

Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys.

Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet,w 1868 wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej.
Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów. Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze (m.in. Orzeszkowa – Nad Niemnem, Dąbrowska – Noce i dnie, Żeromski – Wierna rzeka, Rodziewiczówna – Pożary i zgliszcza) i sztuce (Grottger – Polonia i Lithuania, Matejko – Polonia) XIX i XX wieku.[2]

[1]W. Jaroszyński, Siedem wieków Grabowca str. 106-108

[2] Wikipedia

Zobacz znakomity film „Szwadron” o Powstaniu Styczniowym Powstał na podstawie genialnej prozy Stanisława Rembeka

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1863 na ziemiach zaboru rosyjskiego. Bohaterem „Szwadronu” jest pochodzący ze szlacheckiej rosyjskiej rodziny młody baron Fiodor Jeremin.

 

Grób powstańca na grabowieckim cmentarzu.

Foto. Tadeusz Halicki


Film "Szwadron" >>

Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 1

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 22
bullet.gif Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLWENTÓW LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ

Ostatnie artykuły
bullet.gif KLEPSYDRY STR-5
bullet.gif Działka z budynkami...
bullet.gif MINIONY CZAS ks.Wald...
bullet.gif Sto lat Grabowca w d...
bullet.gif WYDARZENIA W ROKU 2005
GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY