<

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować Państwu Grabowiec i Gminę Grabowiec, położoną w województwie lubelskim, powiecie zamojskim.
Teren Gminy Grabowiec to region o wysokich walorach przyrodniczych - cennych dla tych Państwa, którzy pragną dla swoich rodzin czystego środowiska, bezpieczeństwa i ciszy.
Zapraszamy Państwa do czytania Portalu Internetowego Towarzystwa, w którym prezentujemy wszechstronnie Grabowiec i Gminę oraz ważniejsze epizody z historii. Mamy także nadzieję, że wirtualna wędrówka po Portalu internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej miejscowości oraz ciekawych i malowniczych terenów Gminy Grabowiec.


 

Grafika: Katarzyna Sawicka

 


  Jeśli chcesz pomóc w rozwijaniu tego Portalu, przyślij zdjęcia, napisz artykuł, dodaj news'a z wydarzeń regionalnych związanych z tematyką Portalu. Zapraszamy do współpracy. Wszelkie materiały prosimy przesyłać na podany niżej adres e-mail.

Zarząd  TPG

E-mail: prezes@tpg-grabowiec.pl


Deklaracja członkowska do pobrania: - plik pdf >>   - plik rtf >>
 

ALBUMY PREZENTOWANE W GOOGLE - ZAPRASZAM
APEL O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu
22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 1.
REGON 951192078

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS: 0000151919

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest udzielenie pomocy materialnej
w postaci stypendiów i zapomóg uczniom Liceum Ogólnokształcącemu w Grabowcu,
pochodzących z niezamożnych rodzin dotkniętych bezrobociem.


Zły stan nawierzchni na drogach powiatowych w gminie Grabowiec

2018-04-20

Z powodu licznych skarg i interwencji na zły stan dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec  (70 km dróg) - z inicjatywy Przewodniczącej Rady Gminy Grabowiec pani Agnieszki Rachańskiej w miniony poniedziałek 16 kwietnia br., dokonanano przeglądu stanu nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec.

Agnieszka Rachańska, Tadeusz Halicki i Dominik Kordyś przejechali łącznie około 50 km po tych odcinkach dróg powiatowych, na które było najwięcej skarg. W rzeczywistości nawierzchnia asfaltowa na tych drogach wyglada gorzej niż opisywali ją rozgniewani a nawet rozwścieczeni kierowcy, którzy uszkodzili zawieszenia w swich pojazdach. Z dokonanej wizji lokalnej sporządzono dokumentację fotograficzną i filmową... 

 


18 kwietnia br - sprawa złego stanu dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec została zreferowana na posiedzeniu Zarządu Powiatu przez Agnieszkę Rachańską - przewodniczącą Rady Gminy Grabowiec, Tadeusza Halickiego - z-cę przewodniczącego RG i Zbigniewa Czerwonkę - sołtysa wsi Dańczypol.

W trakcie posiedzenia członkom Zarządu Powiatu doręczono zdjęcia z uszkodzonych odcinków dróg, na których uwidoczniono rozmiar ubytków asfaltu i podbudowy.

W jednym przypadku wyrwa na drodze powiatowej miała głębokość około 40 cm i była prowizorycznie oznakowana gałęzią i workiem foliowym. Z takiego stanu rzeczy wynika, że odpowiedzialne służby drogowe po okresie zimowym nie dokanały przeglądu dróg na terenie gminy Grabowiec. 

Staroście Zamojskiemu jako zarządcy dróg powiatowych dostarczono pismo adresowane do Zarządu Powiatu z żądaniem niezwłocznego rozpoczęcia remontów dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec. Do pisma dołączono wspomniany materiał dowodowy w postaci zdjęć i filmu jaki przygotowano podczas wizji lokalnej na drogach 16 kwietnia br.

 

 

 

 

 

Fot. Tadeusz Halicki.

Pismo doręczone do Zarządu Powiatu >>plik pdf

Film o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec >>(autor Dominik Kordyś)

Wkrótce więcej zdjęć...


Spotkanie z posłem na Sejm RP

2018-04-09

Poseł na Sejm RP dr Jarosław Sachajko

zaprasza na spotkanie 16 kwietnia br. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu.

Temat spotkania: 

OBYWATELSKI PROGRAM ROLNY KUKIZ’15

Plik Programu do pobrania>>

 


Uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Opowieść o Grabowcu"

2018-03-13

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRABOWCA

GMINNY OŚRODEK KULTURY

zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy „OPOWIEŚĆ O GRABOWCU”

w niedzielę  18 marca 2018 roku o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury.

W programie prezentacja multimedialna zapowiadająca wydanie albumu o historii Grabowca zapisanej  na fotografii.

Relacja z otwarcia wystawy >>


WYSTAWA FOTOGRAFICZNA (CAŁOROCZNA) ZWIĄZANA Z JUBILEUSZEM 750-LECIA GRABOWCA, KTÓREGO HISTORIA WPISUJE SIĘ W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Plakat ze strony: https://www.gokgrabowiec.pl/gok/opowiesc-o-grabowcu.html

Kilka prezentowanych fotografii:

Ul. Kościelna

Ul. 700-lecia dawna Poprzecza

Ul. Hrubieszowska

Fragment Rynku

Fragment Rynku

Ośrodek Zdrowia
75. ROCZNICA WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC

2018-02-16

ZWIAZKI KOMBATANCKIE GMINY, RADA GMINY I WÓJT GMINY, PROBOSZCZ PARAFII W GRABOWCU

ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚĆ 75. ROCZNICY WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC.

Uroczystośc odbędzie się 25 lutego 2018 r... 


 

Program uroczystości:

9:45 - zbiórka pocztów sztandarowych przed budynkiem GOK,

10:00 - złożenie wieńców przy pomniku

- montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów ZS w Grabowcu,

- msza św.


 

Więcej informacji o tragicznych wydarzeniach z lutego 1943 roku i poczynaniach niemieckich bandytów. >>

Broszura, przygotowana na uroczystość 75. rocznicy wysiedlenia >> do pobrania, plik pdf- 5,24 MB.LOKALNE FORUM DYSKUSYJNE

2018-02-06

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu wspólnie z:

Gminną Biblioteką Publiczną i Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Grabowca organizują:

LOKALNE FORUM DYSKUSYJNE 

Celem spotkań i dyskusji będzie przypomnienie a zarazem zapoznanie uczestników Forum z istotnymi wydarzeniami w Grabowcu na tle historii Polski.W trakcie spotkań omawiane będą także sprawy bieżące, które mają bezposredni wpływ na życie mieszkańców.

Okazją do zorganizowania Lokalnego Forum Dyskusyjnego jest jubileusz 750 lat Grabowca i setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 lutego (czwartek) br. o godz: 16:00  w sali miejscowego GOK.

Wstępem do dyskusji będzie pokaz archiwalnego filmu z 1989 roku pt. "Relacja uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Września 1939 r. w 50. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę". Uroczystość miała miała miejsce w Grabowcu Górze, 16 września 1989 roku.

Zapraszamy


Więcej na temat:

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO TRAGICZNE WYDARZENIA Z 25 WRZEŚNIA 1939 ROKU W GRABOWCU GÓRZE. >> Czytaj >>

----------------------------------------

MAŁY KATYŃ (ROZDZIAŁ Z KSIĄŻKI WIKTORA ZINA „PÓŁGŁOSEM I CISZĄ” - WARSZAWA 1998) Czytaj >>

-----------------------------------

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i budynku Urzędu Gminy.

2017-12-13


Aktualnie w Rynku Grabowca trwają prace przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej  odprowadzających ścieki z budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Urzędu Gminy do bezodpływowego zbiornika na ścieki zlokalizowanego na działce geod. nr 2905 przy ul. Rynek w m. Grabowiec. W wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku Gminnego ośrodka Kultury zlokalizowana będzie przepompownia ścieków tłocząca ścieki z w/w budynku do wykonanej kanalizacji sanitarnej... 


Ponadto informujemy, że zakończono przebudowę dróg gminnych na terenie Żurawlowa i Grabowca Góry.

Przebudowa drogi gminnej Nr 110270 L w miejscowości Żurawlów o długości 479 m i szerokości 5,5 m w km od 0+003,00 do km 0+482,00. Zakres rzeczowy robót obejmoał: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, konstrukcję jezdni, zjazdy, roboty wykończeniowe.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra o długości 183 m i szerokości 3 m w km od 0+000,00 do km 0+183,00. Zakres rzeczowy robót obejmował: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych,skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych, formowanie poboczy z ziemi, plantowanie poboczy gruntowych i obsianie trawą, wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki kruszyw. 

Źródło: BIP Urzędu Gminy Grabowiec

Plac zabaw w Grabowcu. Prace przy remizie OSP.

2017-12-01

Przy ulicy Wojsławskiej w Grabowcu zakończono budowę placu zabaw dla dzieci na pow. 1055m2. Plac został ogrodzony i ma jedno wejście furtką od ulicy Wesołej.

Aktualnie strażacy z komendantem Mirosławem Bednarczykiem pracują przy garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.  Garaż dostosowano do większego samochodu gaśniczego, wykonano nową posadzkę. Zamontowano nowe drzwi garażowe...


 

Plac zabaw 

 

Plac zabaw

Plac zabaw

Przy wejściu na plac zabaw zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. Nawierzchnia pod ławkami oraz przy furtce wykonana jest z kostki betonowej obramowana obrzeżem betonowym. 
Na wygrodzonym placu zabaw zamontowane są typowe urządzenia:- huśtawka wagowa typu ważka - zjazd linowy 25m - karuzela krzyżowa czteroramienna- bujak LEW- bujak DINO- wyciąg dolny- biegacz- orbiterek- huśtawka metalowa podwójna.
Ponadto na placu znajdują się:- 2 ławki żeliwne - 2 kosze na śmieci
Przy urządzeniach do zabawy wykonane są strefy bezpieczeństwa o powierzchni zalecanej przez producenta urządzeń. 


Przy remizie OSP w Grabowcu - budowa podjazdu

Przy remizie OSP w Grabowcu - budowa podjazdu

 

Zdjęcia: Tadeusz Halicki.

Uczniowie z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu w Miejscach Pamięci Narodowej na Wołyniu.
16-11-2017

W środę 8 listopada 2017 roku grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu uczestniczyła w jednodniowym wyjeździe na Wołyń aby zapalić znicze pamięci na grobach Polaków na Wołyniu.

Grupie przewodniczył Pan Stanisław Senkowski - przezes Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie. Podczas Wszystkich Świętych młodzież zebrała 10 pudełek zniczy z przeznaczeniem na groby Polaków spoczywających na cmentarzach tuż za naszą wschodnią granicą państwową...


Jak relacjonuje Stanisław Senkowski: Do uczestnictwa w tym wyjeździe zaprosiła mnie dyrektor Zespołu Szkół Pani Elżbieta Widyma, mając na uwadze moją wiedzę o Kresach Wschodnich i dobrą znajomość miejsc, które zaplanowano odwiedzić.

W wyjeździe oprócz Pani Dyrektor uczestniczyła nauczycielka języka polskiego i angielskiego Pani Agata Łaszyńska-Sioma i ks. kan. Zygmunt Żółkiewski, proboszcz parafii w Grabowcu.W drodze na przejście graniczne w Dorohusku, uczestnicy wycieczki przed godziną siódmą odwiedzili  naszą chełmską "Pietę Wołyńską", przy której opowiedziałem im historię jej budowy, zapalono znicze, odmówiono modlitwę i zrobiono pamiątkową fotografię.

Formalności związane z przekroczeniem granicy, zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej odbyły się sprawnie i szybko. Po przekroczeniu granicy zatrzymaliśmy się przy słynnym markecie "Dobrobyt" aby wymienić złotówki na ukraińskie griwny aby można było coś kupić za granicą. Oczywiście młodzież zainteresowana była zakupem ukraińskich  słodyczy.


Po półgodzinnym postoju udaliśmy się na Cmentarz w Ostrówkach.

Po wysłuchaniu mojej opowieści o tym miejscu i zapaleniu zniczy przy Pomniku i na indywidualnych nagrobkach - ks. kan. Zygmunt Żółkiewski odprawił polową mszę świętą w intencji  mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckie bestialsko zamordowanych w dniu 30 sierpnia 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA i miejscowych wieśniaków.

Z Ostrówek udaliśmy się na Cmentarz Wojenny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Rymaczach, gdzie na grobach  Żołnierzy poległych  21 kwietnia 1944 roku w bitwie z wojskami hitlerowskiej III Rzeszy i przy pomniku zapalono znicze i odmówiono modlitwę za zmarłych.

Dzięki uprzejmości ks. kan. Jana Burasa Dyrektora Centrum Integracji w Zamłyniu mogliśmy zwiedzić kościół św. Trójcy w Lubomlu, gdzie ks. Jan Buras pełni funkcję proboszcza Parafii Luboml. Kościół w Lubomlu wybudowany w 1412 roku z fundacji króla Władysława Jagiełły jest najstarszą świątynią na Wołyniu. Po II wojnie światowej  komunistyczna władza Ukrainy doprowadziła do znacznych zniszczeń w tej świątyni i uczestnicy mogli zobaczyć do czego może doprowadzić bezbożna władza. Po roku 1991 kościół zwrócony został katolikom którzy z mozołem remontują go aby mógł służyć wiernym i być świadkiem historii.

W drodze powrotnej spożyliśmy obiad w Hotelu "Jagodin". Na przejściu granicznym w Dorohusku odprawieni byliśmy przez Straż Graniczną i Urząd Celny po za kolejnością za co należą się słowa podziękowania dla tych służb. Wszyscy oprócz mnie byli w odwiedzanych miejscach po raz pierwszy w życiu. Uczestnicząca młodzież szkolna z bliska zobaczyła Ziemię Wołyńską i odbyła wspaniałą lekcję historii i patriotyzmu.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Senkowski - Prezes Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja"

Więcej zdjęć w albumie Google >>

Informacje z zakresu inwestycji już wykonach w roku bieżącym a także realizowanych w najbliższym czasie.

2017-10-28

W imieniu Rady Gminy Grabowiec przekazujemy informacje z zakresu inwestycji już wykonach w roku bieżącym a także  realizowanych w najbliższym czasie.

            Na wstępie należy przypomnieć, że w pierwszych dniach maja br. delegacja radnych Rady Gminy Grabowiec z przewodniczącą panią Agnieszką Rachańską oraz wójtem gminy, panem Waldemarem Greniukiem - rozmawiała ze Starostą Zamojskim na temat pilnego remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Grabowiec. Obecnie z zadowoleniem możemy stwierdzić, że pan Henryk Matej, Starosta Zamojski wywiązał się ze złożonych nam wówczas zapewnień. Dziękujemy...


W rezultacie w roku  bieżącym wyremontowano łącznie na terenie naszej gminy 7 km 118 mb dróg powiatowych. Należy zauważyć, iż  jest to największa od ponad dwudziestu lat inwestycja drogowa realizowana przez powiat zamojski na naszym terenie.

            Remont dróg powiatowych leży w gestii powiatu -  także w zakresie finansowania. Niemniej jednak. aby część tych remontów dróg mogła być wykonana, nasza gmina zmuszona była zapłacić 412 tys. zł z własnego budżetu.
            I tak do przebudowy drogi powiatowej nr 3238L Grabowiec Góra – Rogów – Świdniki – Miączyn w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – nasz wkład finansowy wyniósł  386 tys. zł.  Koszt całej inwestycji po przetargu wyniósł  3.193419, 85zł z okresem gwarancji 72 m-ce. Procentowo koszty rozłożyły się na: budżet państwa 50%,  (Powiat + Gmina Miączyn + Gmina Grabowiec)  - 50%.  Na wykonawcę przebudowy drogi wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PRD Zamość. Na terenie gminy Grabowiec przebudowano odcinek  o długości  3,473km.  Łącznie ułożono  nawierzchnię na długości 6,995 km.

            Na terenie Gminy Grabowiec w 2017 roku, Powiat Zamojski wykonał tzw. nakładki na drogach powiatowych  o  łącznej długości 3,645 km:

  1. 960 mb. w miejscowości Grabowiec i Grabowiec Góra ( od kościoła w Grabowcu do krzyżówki Grabowiec Góra),
  2. 500 mb. w miejscowości Skomorochy Małe,
  3. 200 mb. w miejscowości Majdan Tuczępski,
  4. 200 mb. w miejscowości Ornatowice,
  5. 100 mb.  w miejscowości Hołużne,
  6. 885 mb. w miejscowości Tuczępy (dotacja Gminy Grabowiec w kwocie 26.tys. zł.)
  7. 800 mb. w miejscowości Cieszyn.

            W 2017 roku Gmina  Grabowiec realizowała również budowę i przebudowę swoich  dróg gminnych o łącznej długości 1,715 km.

-   budowa nowej drogi Grabowiec – Bronisławka na odcinku  ok. 1km. Droga ta jest wizytówką naszej gminy, pomimo ogromnych nakładów finansowych (około 1,6 mln zł ), nazwana  „ulicą Bieszczadzką”, adekwatnie do terenu i zalesienia wokół niej.

-  w  miejscowości Żurawlów – przebudowa na odcinku 0,485km,

- w  miejscowości Grabowiec – Góra - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 0, 230 km.

       Lada dzień będzie realizowana budowa placu zabaw przy ulicy Wojsławskiej przez firmę FITNESS BUD  z dofinansowaniem z  PROW na lata 2014-2020.

Jest już dokumentacja na budowę odrębnego szamba dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu zlokalizowanego w sąsiedztwie szamba za budynkiem urzędu gminy. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej bardzo potrzebnej  inwestycji

            W przyszłym roku do czerwca będzie zrealizowana  gruntowna przebudowa miejscowej Izby Pamięci w Grabowcu także z dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.

            Po ponad trzydziestu latach użytkowania i wielu zaleceniach p-poż. (drewniana boazeria i podłogi) wykonano gruntowny remont Sali konferencyjnej w tut. Urzędzie Gminy. Na remont i wyposażenie wydatkowano  kwotę  75.449,19 zł.

Agnieszka Rachańska

Tadeusz Halicki

Remont drogi powiatowej Grabowiec - Miączyn

Oficjalne otwarcie drogi gminnej Grabowiec - Bronisławka

2017-10-22

W minioną sobotę 21 października br, oficjalnie otwarto nową drogę gminną Grabowiec - Bronisławka. Otwarcia dokonali: Insektor nadzoru, kierownik budowy, wójtowie: obecnej i poprzedniej kadencji, przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec, skarbnik gminy i sołtys wsi Bronisławka. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców Bronisławki i radni Rady Gminy Grabowiec...


Uroczystość zakończyła się uroczystym obiadem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w albumie Google >>

Nowa droga z Grabowca do Bronisławki

2017-09-26

Zapraszam do obejrzenia zdjęć  nowej drogi do Bronisławki. Droga została oddana do użytku w ubiegłym tygodniu.

Długość około 1 km, szerokość 3,5 m z mijankami, koszt 1,6 mln zł, jest to droga droga z uwagi na trudny teren...


Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 1

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 22
bullet.gif Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY