Nawigacja
PARAFIA TUCZĘPY

 


KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ANNY Kościół w Tuczępach - rok 1975
Foto. Tadeusz Halicki

Kontakt:  Tuczępy 64, 22-425 Grabowiec  Tel. (Parafia) 84 651 22 54  

kapelan2019@interia.pl 

 

 

Proszcz: Ks. Ryszard Ostasz. Aktualizacja 20.07.2016

 Proboszcz: Ks. Mariusz Rybiński (aktualizacja 4-01-2012)
Do parafii należą miejscowości: Majdan, Trościanka, Tuczępy, Wólka.
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 9.00, 11.30 (11.00)


O d p u s t y:
Przemienienia Pańskiego (6 VIII),
MB Królowej Polski (3 V).

Liczba mieszkańców w parafii: 620
Księgi metrykalne: chrztów: od r. 1920, małżeństw: od r. 1920 (brak: 1939 - 1945), zmarłych: od r. 1920, Kronika parafialna: 1920

 Historia parafii

Do r. 1875 istniała w Tuczępach parafia greckokatolicka, po kasacie unii powstała w jej miejsce prawosławna, która funkcjonowała do I wojny światowej, natomiast katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Grabowiec. Parafię rzymskokatolicką w Tuczępach erygował, 15 X 1920 r., bp Marian Fulman i włączył ją do dekanatu hrubieszowskiego (od r. 1974 znajdowała się w granicach dekanatu uchańskiego, obecnie w dekanacie grabowieckim). Nowa plebania z lat osiemdziesiątych XX w. W dziejach parafii tragicznie zapisała się II wojna światowa; złożyły się na to akcje eksterminacyjne okupanta i działalność UPA, było sporo ofiar śmiertelnych, a miejscowa ludność polska została wysiedlona (na teren powiatu krasnostawskiego i hrubieszowskiego), zaś katolików pozbawiono świątyni.  
Pierwszy kościół w Tuczępach unicki, po r. 1875, zamieniony na cerkiew prawosławną, po I wojnie światowej oddany katolikom. Obecnie istniejący, pw. św. Anny, MB Królowej Polski i Przemienienia Pańskiego, powstał w r. 1939, w miejscu rozebranej poprzedniej świątyni. Budowę ukończono w r. 1957. Kościół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium zakrystia, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Remontowany w latach: 1946, 1974, 1995. Wewnątrz trzy ołtarze: główny z obrazami: MB Częstochowskiej, Przemienienia Pańskiego i figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa; prawy z figurą św. Antoniego; lewy z figurą MB Niepokalanej
Dzwonnica pochodzi z r. 1959, na niej są 2 dzwony poświęcone w r. 1958 przez ks. dziekana Franciszka Osucha.
B. Inne obiekty sakralne istniejąc na terenie parafii:
1. Kapliczka św. Stanisława w Wólce Tuczępskiej, wybudowana po r. 1926.
2. Figura MB w lesie tuczępskim, z lat dwudziestych XX w.
C. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny, założony w XIX w., w kształcie połowy trapezu, o pow. 0,54 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.
Lista proboszczów: ks. Kazimierz Gąsiorowski, ks. Ignacy Kilis, ks. Władysław Holak, ks. Gracjan Rudnicki, ks. Stefan Roszkowski, ks. Jan Kosicki, ks. Henryk Kozłowski, ks. Antoni Krawiec
Powołania z terenu parafii: ks. Ryszard Siedlecki (archidiec. lubelska), ks. Zygmunt Żółkiewski.

 

Kościół w Tuczępach - rok 2007
Foto. Tadeusz Halicki
Budowa świątyni rozpoczęła się w 1939 r. Zdążono jednak postawić tylko zrąb. W związku z wybuchem wojny budowę wstrzymano. Po wyzwoleniu kontynuowano prace. Wtedy okazało się, że fundamenty były zbyt słabe. Wówczas rozebrano ściany, pogłębiono fundamenty i rozpoczęto wznoszenie świątyni od nowa. Ukończono ją w 1957 r. 2 lata później postawiono też murowaną dzwonnicę parawanową. W 1974 r. remontowano dach.

Budynek stoi na wzgórku, w centrum miejscowości, na miejscu cerkwi.

Kościół jest budowlą trzynawową, bazylikową, z drewna sosnowego, konstrukcji zrębowej, szalowaną deskami. Od zachodu niższe prezbiterium zamknięte trójbocznie. Dachy blaszane, nad nawą główną dwuspadowy, nad nawami bocznymi pulpitowy (jednospadowy), nad prezbiterium wielopołaciowy. Po obu stronach prezbiterium niskie zakrystie, z dachami dwuspadowymi. Od frontu mała kruchta, przed którą znajduje się obszerny podcień na 6 słupach czołowych i 2 bocznych, przykryty dachem trójspadowym z trójkątnym szczytem ( w szczycie tym półsłońce z promieniami). Na ścianie głównej nad podcieniem zawieszony duży krucyfiks. Powyżej, podzielony na trzy płaszczyzny, szczyt. Na najwyższej półsłońce, poniżej dwa bliźniacze okienka. Na kalenicy nawy głównej czworoboczna sygnaturka z ostrosłupem zwieńczonym krzyżem.
Wewnątrz nawy boczne oddzielone są od głównej trzema parami słupów. Cokoły słupów mają naroża rzeźbione techniką krystaliczną. Do wysokości okien ściany szalowane są w jodełkę, podzielone profilowanymi listwami na prostokątne pola. Między nawą główną a prezbiterium belka tęczowa z krucyfiksem. Od wschodu chór muzyczny nadwieszony nad nawą. Wszędzie stropy a na podłodze posadzki. Ołtarz główny z obrazem M. B. Częstochowskiej, boczne z figurami św. Antoniego i M. B. Niepokalanie Poczętej. Na chórze znajduje się obraz Zdjęcie z krzyża, pochodzący rzekomo z dawnej cerkwi.

Na plac kościelny prowadzą obszerne schody.

Ktoś, kto był kiedykolwiek w Zakopanem, widząc tuczępską świątynię od razu zobaczy analogie. Widać wyraźnie, że twórcy kościoła wzorowali się na tzw. stylu zakopiańskim.

Przy opisywaniu świątyń korzystaliśmy z książki Jana Góraka o drewnianych kościołach zamojszczyzny, Katalogu zabytków dawnego powiatu hrubieszowskiego, strony internetowej Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz z własnych obserwacji.

Kapliczka przy źródle w Tuczępach

Foto. Tadeusz Halicki 

 http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafia,47