Nawigacja
WYDARZENIA - ROK 2011

 

WYDARZENIA W ROKU 2011

IV Zjazd Absolwentów LO w Grabowcu 

Kolejny IV Zjazd Absolwentów LO w Grabowcu zorganizowany w dniu 25 czerwca 2011 r. przeszedł do historii. W Zjeździe uczestniczyło 95 osób. Zjazd rozpoczął się w grabowieckim kościele o godzinie 11-ej koncelebrowana Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Romuald Bekier, absolwent z roku 1955. Ks. Romuald obchodzi w tym roku 50-lecie święceń kapłańskich i z tej okazji złożono i zaśpiewano Mu stosowne życzenia. Kazanie do uczestniczących we mszy wygłosił ks. Marian Kaczmara, Absolwent z roku 1963, w którym przypomniał grabowiecki "Mały Katyń". W koncelebrze uczestniczyli jeszcze księża absolwenci Ryszard Adam Siedlecki, ks. Andrzej Chilewicz i były proboszcz parafii grabowieckiej ks. Stanisław Budzyński. O godzinie 13-ej rozpoczęła się część oficjalna uroczystości jubileuszowej w której uczestniczyli: minister pan Stanisław Ciechanowski, szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego pan Kazimierz Mielnicki, Wicestarosta Zamojski pan Kazimierz Sobczuk, delegacja zaprzyjaźnionej szkoły z Ukrainy i Wójt Gminy Grabowiec pan Tadeusz Goździejewski. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie Medalu Pro Memoria dla pana Dariusza Pawłosia - prezesa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Pan Dariusz jest także absolwentem naszej szkoły. W godzinach popułudniowych złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach naszych nauczycieli pochowanych na grabowieckim cmentarzu. Obiad dla uczestników i wieczorną kolację przygotowała firma kateringowa z Chełma "Nasza Chata". O godzinie 20-ej rozpoczął się Bal Absolwenta, który trwał do godziny 4-ej w niedzielę.

FOTOREPORTAŻ Z IV ZJAZDU ABSOLWENTÓW LO - 25.06.2011 R. >> 

Referat Stanisława Senkowskiego wygłoszony w części oficjalnej Zjazdu >>

 
 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE - 2011

 
W niedzielę 29 maja 2011 r w Grabowcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin: Grabowiec i Miączyn. Rozpoczęły się zbiórką drużyn o godz. 13:00 na boisku sportowym w Grabowcu.

Z Gminy Miączyn wystartowało łącznie 13 drużyn w tym 9 w grupie A (dorośli), trzy drużyny młodzieżowe (MDP) i 1 jedna kobieca.
Z Gminy Grabowiec zgłoszono 7 drużyn w grupie A - Tuczępy, Wólka Tuczępska, Wolica Uchańska, Grabowiec-Góra, Majdan Tuczepski, Skomorochy Małe i Grabowiec.Drużyny OSP z terenu Gminy Grabowiec startowały na motopompach typu PO-5

Fotoreportaż z zawodów >> zdjęcia - Tadeusz Halicki

 
 

ZMARŁ WACŁAW JAROSZYŃSKI

Pogrzeb ŚP Wacława Jaroszyńskiego odbył się 27 maja o godzinie 16:00 w Kazimierzówce koło Świdnika

Śp. Wacław Jaroszyński urodził się w 1919 roku, mieszkał w Świdniku k. Lublina a pochodził z Grabowca-Góry. Z wykształcenie prawnik z zamiłowania historyk.W czasie II wojny działał w Armii Krajowej pod pseudonimem „Lis”. Był żołnierzem w oddziale „Maryśki" płk. Kazimierza Wróblewskiego, słynnego dowódcy oddziału leśnego AK i komendanta re jonu Grabowiec AK. Za działalność w Armii Krajowej, w 1945 r. został zesłany na Ural. Powrócił w 1947 r. Ukończył szkołę średnią w Zamościu i studia na wydziale prawa UMCS w Lublinie. Pracował na stanowisku radcy prawnego w WSK Świdnik. Większość życia spędził poza Grabowcem, ale badanie historii Grabowca stało się Jego pasją i nieodłącznym zajęciem. Zwłaszcza Góra Zamkowa i jej dzieje fascynowały Go zawsze. W Archiwum Państwowym w Lublinie spędził całe lata. Przestudiował 303 księgi miasta i powiatu grabowieckiego, zawierające informacje o najdawniejszej historii. To ogromne źródło wiedzy nigdy wcześniej nie było tak gruntownie zbadane.

Efektem tych wieloletnich badań była publikacja monografii „Siedem wieków Grabowca", opisująca nie tylko jej najstarsze dzieje. Autor doprowadził historię miasteczka do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, sporo miejsca poświęcając okresowi okupacji niemieckiej a w tym okresie partyzanckiej Rzeczpospolitej Grabowieckiej. Śp. Wacław Jaroszyński był także współautorem książki Łuny nad Huczwą i Bugiem", a w 1991 r. wydał Władysława Czachórskiego żywot i sprawy". Był także inicjatorem założenia w Grabowcu "Chóru 700-lecia" - znanego w latach 1967 - 70 w całym województwie lubelskim.

Rada Gminy Grabowiec nadała „Panu Wacławowi Jaroszyńskiemu tytuł„Honorowy Obywatel Gminy Grabowiec” – w uznaniu za zasług za całokształt dokonań i ogrom pracy dokumentalisty historyka, jaką włożył w przygotowanie i wydanie drukiem monografii Grabowca, w której opisywał siedem wieków naszej miejscowości oraz innych publikacji o Gminie Grabowiec. 

20 lutego 2011 odznaczony medalem Pro Memoria >>

Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowej w Kazimierzówce k. Świdnika >> 

Mowa pożegnalna Wójta Gminy Grabowiec - plik pdf >>

 
 VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grabowcu

15 maja 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grabowcu. W zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Grabowiec, a także zaproszeni goście oraz zasłużeni druhowie z naszej gminy. Zjazd zwoływany jest co pięć lat. Podczas zjazdu wybierane są nowe władze w strukturze gminnej związku, a mianowicie Zarząd Oddziału Gminnego oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.
Zanim jednak przystąpiono do wyborów nowych władz, sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP złożył prezes Zarządu druh Stanisław Kostrubiec. W swoim przemówieniu podsumował efekty pracy i zaangażowania członków OSP za okres minionej kadencji 2006-2011, w tym 40 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z kolei sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył druh Wiesław Billewicz, który swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o przegłosowanie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie, a wybory nowych władz odbyły się po krótkiej przerwie.Na swoim pierwszym posiedzeniu

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu 
ukonstytuował się następująco: 

1. Prezes - Kostrubiec Krzysztof 2. Wiceprezes - Gąska Mirosław 3. Wiceprezes - Bednarczuk Mirosław 4. Komendant gminny - Greniuk Bogusław 5. Sekretarz - Halicki Tadeusz 6. Skarbnik - Wójciuk Tadeusz 7. Członek prezydium - Sołopa Edward

 Członkowie Zarządu:

8. - Buczak Jan 9. - Hordyński Andrzej 10. - Jabłoński Emil 11. - Juszczak Włodzimierz 12. - Krajewski Marian 13. - Król Tomasz 14. - Lachowski Tadeusz 15. - Radelczuk Michał 16. - Skóra Adam 17. - Stanibuła Ryszard 18. - Tatys Krzysztof 19. - Zarek Stanisław

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grabowcu wybrał następujących przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego:

 1. Stanibuła Ryszard 2. Krzysztof Kostrubiec 3. Greniuk Bogusław

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu wybrał także przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Zostali nimi druhowie Ryszard Stanibuła, Krzysztof Kostrubiec i Bogusław Greniuk.

Podczas zjazdu wybrano także Komisję Rewizyjną Zarządu. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: przewodniczący – Wiesław Billewicz, sekretarz – Piotr Popek, członek – Piotr Karczmarczyk.

 Na zakończenie zjazdu została przyjęta uchwała programowa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowcu na lata 2011-2016. W uchwale tej zostały zawarte główne kierunki działania na najbliższą kadencję dla Zarządu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tadeusz Halicki - Sekretarz ZOG ZOSP RP
 

Więcej >>
Fotoreportaż - zdjęcia Tadeusz Halicki 

 
 

68 ROCZNICA WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC 9.02.2011

 
KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC zorganizował  uroczystość obchodów 68 rocznicy WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC, która odbyła się 20 lutego 2011 roku w Grabowcu

Program uroczystości:

 9:30 – zbiórka na placu przed budynkiem GOK 9:45 – złożenie kwiatów przy pomniku poświęconym bohaterom Rzeczpospolitej Grabowieckiej 10:00 – Msza św. w tut. kościele parafialnym 11:15 – przemarsz do sali sportowej 11:30 – przemówienie Wójta Gminy –wręczenie medali Pro Memoria wystąpienia zaproszonych gości– część artystyczna w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza.

 
Fotoreportaż z uroczystości >>
 
W prasie na temat w/w uroczystości >>

Czytaj więcej na temat tamtych tragicznych dni >>

Byliśmy pewni, że prowadzą nas na śmierć! >>

 
 07.02.2011

Posterunek Policji w Miączynie został połączony z Posterunkiem Policji w Grabowcu z siedzibą w Miączynie.

 
Od dnia 1 lutego 2011r. na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zamościu obowiązuje nowa struktura organizacyjna jednostki. Posterunek Policji w Miączynie został połączony z Posterunkiem Policji w Grabowcu z siedziba w Miączynie. Nowo powstały Posterunek swoim działaniem obejmuje gminy: Grabowiec oraz Miączyn. Kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Miączynie można uzyskać dzwoniąc: - bezpośrednio na numer: 84 - 677 17 40 - za pośrednictwem Dyżurnego KMP w Zamościu nr tel. 112 lub 997W 100-ną rocznicę śmierci Władysława Czachórskiego – wystawa!

 
Od 11.01.2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu mogliśmy oglądać wystawę poświęconą wybitnemu artyście malarzowiWładysławowi Czachórskiemu.Osiągnął on znaczny sukces artystyczny i finansowy, jego obrazy były zamawiane nawet z dwuletnim wyprzedzeniem. Współcześni nazywali go ozdobą polskiego malarstwa. Malował sceny rodzajowe, portrety, martwe natury i obrazy o tematyce szekspirowskiej.

Najbardziej znanym jego obrazem dla mieszkańców naszej gminy jest oczywiście „Cud św. Walentego” znajdujący się w kościele parafialnym w Grabowcu. Wystawę przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Zdjęcia z wystawy >>

 
Wacław Jaroszyński- Władysława Czachórskiego żywot i sprawy

 Publikacja ukazała się w roku 60 lecia Uniwersytetu Marii Curie-SkłodowskiejWładysław Czachórski, urodzony w Lublinie w 1850 roku, słynął jako malarz pięknych kobiet. Studiował i mieszkał w Monachium. Utrzymywał żywe kontakty z łiczną w tymmieście kołonią artystów polskich. Okresy lata spędzał w rodzinnym dworku w Grabowczyku w gronie ziemian.Autor książki, korzystając z dziennika malarza oraz jego korespondencji, kreśli na barwnym tle życia artystycznego centrum Europy ostatnich dekad XIX i pierwszych lat XX wieku ciekawe losy artysty i jego — cieszących się ogromnym powodzeniem — obrazów. Więcej >> ygodnik Zamojski" z 17 grudnia 2008 r zamieścił artykuł autorstwa Magdaleny Wójtowicz i Małgorzaty Pytkowskiej o artyście malarzu Władysławie Czachórskim pt. "Milion za płótno". W. Czachórski często bywał w Grabowczyku k. Grabowca gdzie jego rodzice kupili majątek ziemski. Przyjeżdżając do Grabowczyka spotykał sie tu z Henrykiem Sienkiewiczem.... 

 Cały artykuł: część - I >>,   część - II >>