Nawigacja
ARCHIWUM WYDARZEŃ - ROK 2006

Wydarzenia w 2006 r.15.12.2006 r.

W dniu 20 grudnia 2006 r. (środa) o godzinie 18:00 w budynku TV Lublin odbył się pokaz filmu  o malarzu Czachurskim. Po filmie odbyła się dyskusja. Na antenie film ten był emitowany w dniu 25 grudnia 2006 r. o godz. 18:45.


 

07.12.2006 r.
Z dniem 1 grudnia 2006 r na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Grabowcu został mianowany sierż. szt. Soroka Dariusz. W Policji służy od 16 lutego 1991 r. Zajmował różne stanowiska w pionie prewencji i kryminalnym w KRP w Hrubieszowie i w KMP w Zamościu. Od 1 czerwca 2006 r. pełnił obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Grabowcu.

 27. 11.2006 r.

 

Ochotnicza Straż Pożarna Grabowiec została wyróżniona dyplomem za udział w konkursie ogólnokrajowym na Najlepsza Stronę Internetową.PROJEKT I WYKONANIE Dominik Kordyś - deejaydk@interia.pl Zobacz dyplom >> Wyróżniona strona >> http://www.ospgrabowiec.end.pl/

 


 


20.11.2006 r.

Zakończenie pierwszego etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Grabowca Góry.Chodnik finansowany ze środków powiatowych, z budżetu Gminy Grabowiec na ten cel wydatkowano kwotę 20 000 zł. 

 


 


W dniu 06 grudnia br. odbyła się się druga po wyborach sesja Rady Gminy, wybrany na drugą kadencję Wójt Gminy Grabowiec Zdzisław Koszel złożył uroczyste ślubowanie i otrzymał zaświadczenie o wyborze z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Alicji Smoły. 

 


 


Podatki nie wzrosną. Radni w nowej kadencji zadecydowali w dniu 06 grudnia 2006 r., że stawki do naliczania podatku w przyszłym roku pozostaną na poziomie z roku bieżącego. Wójt Gminy Grabowiec będzie zarabiał tyle samo co w poprzedniej kadencji t.j. 6.126,00 zł (brutto) Uchwały Rady Gminy o podatkach lokalnych opublikowano na stronie BIP w zakładce "Finanse"

 


 


W dniu 24 listopada 2006 roku odbyła się pierwsza po wyborach sesja Rady Gminy. Radni złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenia o wyborze. Radni  wybrali przewodniczącego Rady, zastępcę oraz powołali komisje stałe Rady. W wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r. wybrano 15 radnych w tym siedmiu na drugą kadencję. Czytaj więcej na stronie o samorządzie. Wspólne zdjęcie >>

 W dniu 14 października 2006 r.  w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza odbyła się UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA HALI SPORTOWEJ W GRABOWCU. Program uroczystości: 10:00 Msza św. w miejscowym kościele11:15 Uroczyste przecięcie wstęgi11:25 Przemówienie Wójta Gminy Grabowiec Zdzisława Koszela >>11:50 Poświęcenie hali sportowej11:55 Wystąpienia zaproszonych gości12:25 Wręczenie nagród dla nauczycieli12:30 Część artystycznaOkoło godz. 13:00 obiad dla zaproszonych gości
Fotoreportaż z uroczystości >>


 


W dniu 08 października 2006 r odbyła się uroczystość wręczenia medalu „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” Rozpoczęcie mszą św. w miejscowym kościele o godzinie 12:00. Na uroczystość zaproszono 22 pary jubilatów. 

 


 


W dniu 24 września 2006 r. o godzinie 11:00 przy pomniku pomordowanych żołnierzy polskich w Grabowcu Górze, odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z 25 września 1939 roku. Opis tych wydarzeń >> Mały Katyń ,   Epizod z 25 września 1939 r.


 

25 czerwca 2006 roku O godzinie 11:00 zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze na błoniach pod Górą Grabowiecką. W zawodach uczestniczyło 12 drużyn z 11 jednostek OSP z Gminy Miączyn oraz 11 drużyn  z 9 jednostek OSP z Gminy Grabowiec.

 


 


20 czerwca 2006 r. 

W sali remizy OSP Grabowiec odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grabowcu. W zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Grabowiec, a także zaproszeni goście oraz zasłużeni druhowie z naszej gminy. Zjazd zwoływany jest co pięć lat. Podczas zjazdu wybierane są nowe władze w strukturze gminnej związku, a mianowicie Zarząd Oddziału Gminnego oraz Komisja Rewizyjna Oddziału. Zanim jednak przystąpiono do wyborów nowych władz, sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP złożył prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec. W swoim przemówieniu podsumował efekty pracy i zaangażowania 212 członków OSP za okres minionej kadencji 2001-2006, w tym 40 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z kolei sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył druh Tomasz Halicki, który swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o przegłosowanie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie, a wybory nowych władz odbyły się po krótkiej przerwie.Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu ukonstytuował się następująco: prezes – Krzysztof Kostrubiec, wiceprezes – Alojzy Sieczkowski, wiceprezes – Stanisław Kuropatnicki, komendant gminny – Bogusław Greniuk, sekretarz – Tadeusz Halicki, skarbnik – Tadeusz Wójciuk, członek prezydium – Mirosłąw Bednarczyk, członek zarządu – Tomasz Halicki, członek zarządu – Ryszrd Stanibuła, członek zarządu – Krzysztof Tatys, członek zarządu – Michał Radelczuk, członek zarządu – Marek Jaroszyński, członek zarządu – Wiesłąw tryniecki, członek zarządu – Adam Telega, członek zarządu – Stanisław Krajewski, członek zarządu – Franciszek Staszczuk, członek zarządu – Stanisław Zarek, członek zarządu – Władysław Buczak, członek zarządu – Emil Jabłoński członek zarządu – Krzysztof Matwiejczuk.Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu wybrał także przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Zostali nimi druhowie Ryszard Stanibuła i Krzysztof Kostrubiec. Podczas zjazdu wybrano także Komisję Rewizyjną Zarządu. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: przewodniczący – Wiesław Billewicz, sekretarz – Piotr Popek, członek – Piotr Karczmarczyk. Na zakończenie zjazdu została przyjęta uchwała programowa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowcu na lata 2006-2011. W uchwale tej zostały zawarte główne kierunki działania na najbliższą kadencję dla Zarządu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tadeusz HalickiSekretarz ZOG ZOSP RP

- uczestniczyli delegaci >>- zaproszeni goście >>- Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu ukonstytuował się następująco >>18 czerwca 2006 roku. Odbyła się uroczystość z okazji 62 rocznicy pacyfikacji przez Niemców Grabowca i okolic.Organizatorami uroczystości byli:Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów KoncentracyjnychZwiązek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Gminne w Grabowcu.oraz Wójt Gminy Grabowiec

 

 

 19 lutego 2006 r. Zorganizowano uroczystość z okazji 63 rocznicy wysiedlenia przez Niemców Grabowca i okolic.Organizatorami uroczystości byli:Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów KoncentracyjnychZwiązek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Gminne w Grabowcu oraz Wójt Gminy Grabowiec