Nawigacja
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU


Stowarzyszenie posiada status pożytku publicznego -  KRS: 0000151919 >> pdf

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym -  17.02.2003
Ostatni wpis: Numer wpisu 2, Data dokonania wpisu - 19.02.2014 

Sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/19794/13/856

REGON: 951192078

 


1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu
będzie można przekazać w rozliczeniu za rok 2015

KRS: 0000151919

 


 

ADRES:

22-425 GRABOWIEC, ul. Wojsławska 1.

tel. (84) 6512417, fax (84) 6512363 

grabowiec@grabowiec.edu.pl

Konto bankowe: 27 2030 0045 1170 0000 0383 8110

 

ARCHIWUM

ZARZĄD KOMISJA REWIZYJNA

Anna Kwiatkowska-Stankiewicz - prezes

Stanisław Senkowski - wiceprezes

Dorota Diduch - skarbnik

Agnieszka Rachańska - sekretrarz

Tadeusz Halicki - członek zarządu

Wojciech Hołosyniuk

Lucyna Marnik

Anna Danilczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia. Siedzą - od lewej: Anna Kwiatkowska-Stankiewicz, Agnieszka Rachańska. Stoją - od lewej: Tadeusz Halicki, Dorota Diduch, Stanisław Senkowski (zmarł 22.11.2019 r.)

 

Komisja rewizyjna. Od lewej: Anna Danilczuk, Wojciech Hołosyniuk, Lucyna Marnik

 


 

1. Cel działania

 PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ W POSTACI STYPENDIÓW I ZAPOMÓG UCZNIOM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU POCHODZĄCYM Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN I DOTKNIĘTYCH BEZROBOCIEM.

PONADTO CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

- DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU ,

- PROMOCJA HISTORII I OSIĄGNIĘĆ LICEUM,

- POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI ABSOLWEGNÓW NA RZECZ POMOCYMATERIALNEJ UCZNIOM LICEUM,

- WSPIERANIE LICEUM W JEGO DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,

- DĄŻENIE DO ZAPEWNIENIA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ W LICEUM DOBRYCH WARUNKÓWZDOBYWANIA WIEDZY, A TAKŻE REALIZACJI JEJ POTRZEB KULTURALNYCH, NAUKOWYCH ISPORTOWYCH,

- BADANIE LOSÓW I KULTYWOWANIE PAMIĘCI O WYBITNYCH ABSOLWENTACH I NAUCZYCIELACH LICEUM,

- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.

 


Dokumenty: KRS -  plik pdf >>       Statut Stowarzyszenia - plik pdf >>

 


 

Z ARCHIWUM STOWARZYSZENIA 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w Grabowcu

W dniu 30.11.2002 r odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im.8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w Grabowcu.

W zebraniu założycielskim uczestniczyli:

1. Diduch Dorota – Grabowiec Góra (absolwentka i wychowawca w internacie szkoły) 
2. Halicki Tadeusz – Grabowiec (absolwent) 
3. Kozar Tadeusz – Dziekanów (absolwent) 
4. Orzechowski Wiesław – Grabowiec (pracownik szkoły) 
5. Orzechowski Waldemar – Grabowiec (absolwent i nauczyciel szkoły) 
6. Pieczykolan Jarosław – Grabowiec (absolwent i nauczyciel szkoły) 
7. Pociennik Józef – Zamość (dyrektor szkoły) 
8. Prus Jadwiga – Lublin (absolwentka) 
9. Senkowski Stanisław – Chełm (absolwent) 
10. Sokołowski Ireneusz – Uchanie (absolwent) 
11. Suszko Jan – Lublin (absolwent) 
12. Trybalski Kazimierz – Kraków (absolwent) 
13. Wieczerza Mirosław - Chełm (absolwent) 
14. Zarębski Stanisław – Zamość (absolwent) 
15. Zawalski Aleksander – Chełm (absolwent)

Stowarzyszenie postawiło sobie następujące cele:

- uaktualnienie i uaktywnienie więzi między absolwentami oraz między absolwentami a nauczycielami, promocja historii i osiągnięć szkoły, 
- pobudzenie świadomości wśród społeczności absolwentów na rzecz pomocy szkole oraz pomocy materialnej zdolnym i wyróżniającym się uczniom szkoły i studentom będącym absolwentami szkoły, 
- wspieranie władz szkoły oraz innych osób i instytucji podejmujących działania na rzecz rozwoju szkoły.

Wybrano władze stowarzyszenia: 

Zarząd:

1. Senkowski Stanisław – przewodniczący 
2. Pociennik Józef - z-ca przewodniczącego 
3. Halicki Tadeusz – sekretarz 
4. Diduch Dorota – skarbnik 
5. Orzechowski Waldemar – członek

Komisja rewizyjna:

1. Trybalski Kazimierz – przewodniczący 
2. Prus Jadwiga – członek 
3. Wieczerza Mieczysław - członek


Od lewej stoją: Jarosław Pieczykolan, Stanisław Zarębski, Ireneusz Sokołowski, Stanisław Senkowski, Tadeusz Kozar, Kazimierz Trybalski, Mirosław Wieczerza, Aleksander Zawalski, Waldemar Orzechowski, Wiesław Orzechowski.
Od lewej siedzą: Tadeusz Halicki, Józef Pociennik, Jadwiga Prus, Dorota Diduch, Jan Suszko.