Download: NIP TPG
Download > DOKUMENTY > NIP TPG

NIP TPG


Na podstawie art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz.702 z późn. zm.), w związku z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym Urząd Skarbowy nadaje zgłaszającemu:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRABOWCA

Numer Identyfikacji Podatkowej 922-25-98-534(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) Pouczenie: Podatnik oraz płatnik ma obowiązek:
a) posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) zgodnie z art. 11 ww. ustawy,
Fajne aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, zgodnie z art. 9 ww. ustawy.
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do właściwej Izby Skarbowej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (na podstawie art. 220 i 223 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa - Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Nadawca:
URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
KILIŃSKIEGO 82
ZAMOŚĆ
22-400 ZAMOŚĆ

Adresat:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRABOWCA
RYNEK 6 GRABOWIEC 22-425 GRABOWIEC
Kalendarz
Admin
kwiecień 18 2012 19:37:31
Pobrań
Pobierz 730

Pobierz:
Pobierz
Statystyka Łącznie plików: 14
Łączna liczba pobrań: 6353
Najpopularniejszy plik: STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRABOWCA [ 1135 ]
Najnowszy plik: Siedem wieków Grabowca - Wacław Jaroszyński [ 37 ]