Download: Album Jubileuszowy. Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.
Download > PUBLIKACJE > Album Jubileuszowy. Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.

Album Jubileuszowy. Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu. Do Internetu-pdf


Z ustnych przekazów i lakonicznych kronikarskich zapisów wynika, że początki istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu sięgają roku 1918, a więc roku w którym Polska odzyskała niepodległość.
Jak na tle tych burzliwych wydarzeń, w minionych latach funkcjonowała nasza ochotnicza straż pożarna, jacy ludzie byli w jej władzach, jakim sprzętem dysponowała - a jakim dysponuje obecnie. Te fakty uważny Czytelnik znajdzie w prezentowanej publikacji.
Jednostkę grabowiecką ochotniczej straży pożarnej pokazuję na tle pozostałych jednostek na terenie gminy. Uważam, że w takim kontekście obraz działania OSP w Grabowcu jest bardziej rzetelny i konkretny. W celu uzupełnienia informacji wynikających z prezentowanych zdjęć, przytaczam w całości sprawozdania składane podczas Gminnych Zjazdów Delegatów ze wszystkich osp na terenie gminy w okresach pięcioletnich kadencji (2001, 2006, 2011, 2016). Sprawozdania te zawierają wiele cennych informacji - nie tylko o ludziach, ale także o warunkach w jakich przyszło działać strażakom ochotnikom finansowanych przez samorząd wiejski.
Uznałem, że dokumenty i zdjęcia na temat naszej jednostki OSP należy zebrać, uporządkować i opisać w jednej publikacji. Dobrze by było ten Album wydać drukiem, ponieważ jak dotychczas to papier jest najtrwalszym nośnikiem informacji dla następnych pokoleń.
Publikację tą dedykuję strażakom założycielom, kontynuatorom działalności, ich rodzinom oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i trwania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.
Tadeusz Halicki

p/s
Praca nad nad Albumem jeszcze trwa, ponieważ ciągle przybywa nowych materiałów. Wymagają także uzupełnienia i korekty niektóre opisy publikowanych zdjęć.
Niebawem pokażę projekt okładki Albumu.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i informacje do Albumu.

Aktualizacja 4.09.2019 r.
Aktualizacja 26.09.2019 r.
Aktualizacja 17.06.2020 r.
Aktualizacja 14.02.2021 r.
Strona domowa
Strona domowa
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
Admin
sierpień 17 2019 20:59:06
Pobrań
Pobierz 276
Informacje
Wersja: Do Internetu-pdf
© Tadeusz Halicki

Pobierz:
Pobierz
(22,2 MB)
Statystyka Łącznie plików: 14
Łączna liczba pobrań: 6913
Najpopularniejszy plik: STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRABOWCA [ 1170 ]
Najnowszy plik: Siedem wieków Grabowca - Wacław Jaroszyński [ 70 ]