27 Styczeń 2023 18:22
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków TPG

 Porządek Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  mandatowo-skrutacyjnej
3. Uczczenie pamięci zmarłych członków TPG
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie z działalności
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Dyskusja.
10. Absolutorium dla zarządu TPG za okres sprawozdawczy.
11. Wybory:
a. Zarządu TPG
b. Komisji Rewizyjnej TPG
12. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu TPG i Komisji Rewizyjnej TPG.
13. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie proponowanych zmian Statutu.
16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
17. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący Zarządu TPG

Teresa Goździejewska

 Fotoreportaż z walnego zgromadzenia >>

 


 Obrady walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Przyjaciół Grabowca - 8-02-2012 r.
Pamiątkowe zdjęcie. Siedzą - od lewej: Marian Kołtun, Maria Janiuk, Marian Hawryluk, Emilia Kołtun.
Stoją - od lewej: Tadeusz Halicki, Janina Ciszewska-Kąkol, Jadwiga Lisiuk, Teresa Zirebiec, Krystyna Czausz, Adam Skóra, Elżbieta Nowak, Tadeusz Kąkol,  Zdzisław Koszel, Teresa Goździejewska, Zdzisław Skórzewski.

Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.01 trulib.blogspot.com