Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Grabowcu

Z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu obecny był bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentował prezes – druh Kazimierz Mielnicki oraz pani Maria Pieńkosz.

Nie zabrakło również kapelana strażaków powiatu zamojskiego ks. Adama Chmaja oraz seniora strażaka, wciąż aktywnego, pułkownika druha Mieczysława Skiby.

Na sali obrad

Większy format zdjęcia >>

Gospodarzami spotkania byli – wójt gminy Grabowiec pan Waldemar Greniuk oraz druh Krzysztof Kostrubiec – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentacją multimedialną przygotowana specjalnie na tę okazję przez pracownika GOK pana Dominika Kordysia. Wielu druhów odnalazło na niej siebie, gdyż była to dokumentacja działań, rocznic i zawodów strażackich z terenu gminy Grabowiec. Ukazywała ona również piękno naszej grabowieckiej ziemi, jej walory turystyczne a także dziedzictwo kulturalne.

Następnie przystąpiono do omawiania osiągnięć poszczególnych jednostek, spraw bieżących i strategii na przyszłość.
 
Tekst: Katarzyna Sawicka

Fot. Dominik Kordyś

Więcej zdjęć >>

Zdjęcia i tekst ze strony:  http://grabowiec.pl/strona?

-----------------------------------
Na terenie powiatu zamojskiego funkcjonuje ponad 180 Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 26 jest włączona do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 103 jednostki OSP dysponują samochodami pożarniczymi, natomiast 54 jednostek jest wyposazonych w motopompę pożarniczą. Ogólnie na terenie powiatu zamojskiego OSP skupiają 5285 strażaków ochotników.

 Źródło: PSP Zamość