Święto Konstytucji 3 Maja. Akademia w Zespole Szkół w Grabowcu

Część artystyczną przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem: pani Anny Danilczuk, pani Agnieszki Jałowickiej, pani Beaty Jaworskiej, pana Edwarda Kanikuły i pana Karola Chilewicza podziwiała nie tylko społeczność szkolna, ale i zaproszeni goście, a wśród nich: wójt Gminy Grabowiec pan Waldemar Greniuk, proboszcz parafii św. Mikołaja w Grabowcu ks. dziekan Zygmunt Żółkiewski, członkowie Rady Gminy, sołtysi oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Fot. Anna Litwin

Więcej zdjęć >>