Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach i chorągwi.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Mirosława Gąskę prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, druhowi Kazimierzowi Mielnickiemu, odprawiona została msza święta w intencji miejscowych strażaków a także licznie zgromadzonych gości..

 

Aktu poświęcenia sztandaru i chorągwi dokonał kapelan strażaków powiatu zamojskiego ks. kanonik Andrzej Chmaj.

 

 

Następnie odbyło się wbijanie gwoździ przez sponsorów i osoby zasłużone dla OSP.

 

 

Sztandar przekazano na ręce naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach druha Łukasza Błażuckiego.

 

 

Ta podniosła uroczystość była wspaniałym momentem na wręczenie odznaczeń pożarniczych, medali i dyplomów, tym wszystkim, dla których hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nie jest pusto brzmiącym słowem.

Aktu dekoracji dokonali: pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku druh Mieczysław Skiba, druh Kazimierz Mielnicki, komendant miejski PSP w Zamościu brygadier Jacek Sobczyński, wójt gminy Grabowiec pan Waldemar Greniuk. Odznaczeni druhowie z dumą przyjmowali, te symbole docenienia ich pracy.

Organizatorzy uroczystości - proboszcz parafii Tuczępy, ks. Ryszard Ostasz, który na zmianę z sutanną nosi strażacki mundur oraz prezes OSP w Tuczępach druh Michał Radelczuk przyjmowali ciepłe słowa życzeń od przybyłych na uroczystość gości, upominki i listy gratulacyjne od tych, którzy nie mogli tego dnia być osobiście, ale pamiętali…

Po części oficjalnej serwowano bigos a na scenie pojawili się zaproszeni wykonawcy.

Na podstawie tekstu Katarzyny Sawickiej

Zdjęcia Tadeusz Halicki

Fotoreportaż >>

Film>>