Zmarł Wiesław Tryniecki - prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu

Wiesław Tryniecki po wyborze na prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Grabowcu w dniu 15 czerwca 2016 r.

Wiesław Tryniecki po wyborze na prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Grabowcu w dniu 15 czerwca 2016 r.

Wiesław Tryniecki na Zjeździe Gminnym OSP wyróżniony dyplomem jako prezes OSP w Rogowie

Fot. Tadeusz Halicki

Wiesław Tryniecki był także radnym i sołtysem wsi Rogów. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek aktywny, uczynny i koleżeński. Cześć jego pamięci. 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Wiesława.