APEL DO ABSOLWENTÓW SZKOŁY W GRABOWCU WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

 Fot. Henryk Kulik. Miejsce pochówku Heleny Ficińskiej na cmentarzu w Grabowcu.

Dla przypomnienia:

Helena Ficińska urodziła się 14 lipca 1894 roku w miejscowości Babica (Galicja: gmina Czudec, powiat rzeszowski).

Pracę w zawodzie  nauczycielskim rozpoczęła w Publicznej Szkole Powszechnej w Grabowcu od  01 maja 1917 roku. W Grabowcu pracowała również w czasie okupacji niemieckiej do 30 kwietnia 1943 roku. Z powodu wysiedlenia przez Niemców ludności z Grabowca -  1 maja 1943 roku, przeniosła się do 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Trzeszczanach. Do Grabowca wróciła 1 września 1947r.

Z dniem 1 stycznia 1952 roku jako nauczycielka Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia podstawowego w Grabowcu, zostaje przeniesiona  do Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Grabowcu. 

Z dniem 31 sierpnia 1960 roku na swój wniosek przechodzi na emeryturę, ale nie rezygnuje z pracy w szkole.

W roku 1967 otrzymała z okazji pięćdziesięciolecia pracy nauczycielskiej, nagrodę pieniężną za długoletnią pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Nagrodę przyznał jej inspektor szkolny na wniosek ówczesnego dyrektora szkoły Aleksandra Wojtasa. Kilkakrotnie  była także nagradzana  przez kuratora okręgu lubelskiego.

Lubiła kwiaty, które pieczołowicie pielęgnowała w małym kwiatowym ogródku przy ul. Skierbieszowskiej, użyczonym jej przez rodzeństwo Janinę i Stanisława Dutkiewiczów.

W szkole pracowała do ostnich dni swojego życia - zmarła 20 października 1970 roku. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Grabowcu (przy głównej alejce). Patrz zdjęcie.

 Tekst na podstawie "Grabowieckiego Słownika Biograficznego". Autorzy: Renata Kulik i Henryk Kulik.

 

Na zdjęciu Helena Ficińska zaznaczona okręgiem.


 

Pierwsze wpłaty już wpłynęły na wskazane konto.

Na dzień 6 października br. wpłacili:

- Andrzej Materna

- Anna Danilczuk

- Pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół w Grabowcu (wpłata zbiorwa)

- Lucyna Januszek zd. Adamczuk

- Wszytko Jan

- Mieczysław Wańczyk

- Marian Oleszczuk