Informacje z zakresu inwestycji już wykonach w roku bieżącym a także realizowanych w najbliższym czasie.

W rezultacie w roku  bieżącym wyremontowano łącznie na terenie naszej gminy 7 km 118 mb dróg powiatowych. Należy zauważyć, iż  jest to największa od ponad dwudziestu lat inwestycja drogowa realizowana przez powiat zamojski na naszym terenie.

            Remont dróg powiatowych leży w gestii powiatu -  także w zakresie finansowania. Niemniej jednak. aby część tych remontów dróg mogła być wykonana, nasza gmina zmuszona była zapłacić 412 tys. zł z własnego budżetu.
            I tak do przebudowy drogi powiatowej nr 3238L Grabowiec Góra – Rogów – Świdniki – Miączyn w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – nasz wkład finansowy wyniósł  386 tys. zł.  Koszt całej inwestycji po przetargu wyniósł  3.193419, 85zł z okresem gwarancji 72 m-ce. Procentowo koszty rozłożyły się na: budżet państwa 50%,  (Powiat + Gmina Miączyn + Gmina Grabowiec)  - 50%.  Na wykonawcę przebudowy drogi wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PRD Zamość. Na terenie gminy Grabowiec przebudowano odcinek  o długości  3,473km.  Łącznie ułożono  nawierzchnię na długości 6,995 km.

            Na terenie Gminy Grabowiec w 2017 roku, Powiat Zamojski wykonał tzw. nakładki na drogach powiatowych  o  łącznej długości 3,645 km:

  1. 960 mb. w miejscowości Grabowiec i Grabowiec Góra ( od kościoła w Grabowcu do krzyżówki Grabowiec Góra),
  2. 500 mb. w miejscowości Skomorochy Małe,
  3. 200 mb. w miejscowości Majdan Tuczępski,
  4. 200 mb. w miejscowości Ornatowice,
  5. 100 mb.  w miejscowości Hołużne,
  6. 885 mb. w miejscowości Tuczępy (dotacja Gminy Grabowiec w kwocie 26.tys. zł.)
  7. 800 mb. w miejscowości Cieszyn.

            W 2017 roku Gmina  Grabowiec realizowała również budowę i przebudowę swoich  dróg gminnych o łącznej długości 1,715 km.

-   budowa nowej drogi Grabowiec – Bronisławka na odcinku  ok. 1km. Droga ta jest wizytówką naszej gminy, pomimo ogromnych nakładów finansowych (około 1,6 mln zł ), nazwana  „ulicą Bieszczadzką”, adekwatnie do terenu i zalesienia wokół niej.

-  w  miejscowości Żurawlów – przebudowa na odcinku 0,485km,

- w  miejscowości Grabowiec – Góra - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 0, 230 km.

       Lada dzień będzie realizowana budowa placu zabaw przy ulicy Wojsławskiej przez firmę FITNESS BUD  z dofinansowaniem z  PROW na lata 2014-2020.

Jest już dokumentacja na budowę odrębnego szamba dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu zlokalizowanego w sąsiedztwie szamba za budynkiem urzędu gminy. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej bardzo potrzebnej  inwestycji

            W przyszłym roku do czerwca będzie zrealizowana  gruntowna przebudowa miejscowej Izby Pamięci w Grabowcu także z dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.

            Po ponad trzydziestu latach użytkowania i wielu zaleceniach p-poż. (drewniana boazeria i podłogi) wykonano gruntowny remont Sali konferencyjnej w tut. Urzędzie Gminy. Na remont i wyposażenie wydatkowano  kwotę  75.449,19 zł.

Agnieszka Rachańska

Tadeusz Halicki

Remont drogi powiatowej Grabowiec - Miączyn