Zły stan nawierzchni na drogach powiatowych w gminie Grabowiec

18 kwietnia br - sprawa złego stanu dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec została zreferowana na posiedzeniu Zarządu Powiatu przez Agnieszkę Rachańską - przewodniczącą Rady Gminy Grabowiec, Tadeusza Halickiego - z-cę przewodniczącego RG i Zbigniewa Czerwonkę - sołtysa wsi Dańczypol.

W trakcie posiedzenia członkom Zarządu Powiatu doręczono zdjęcia z uszkodzonych odcinków dróg, na których uwidoczniono rozmiar ubytków asfaltu i podbudowy.

W jednym przypadku wyrwa na drodze powiatowej miała głębokość około 40 cm i była prowizorycznie oznakowana gałęzią i workiem foliowym. Z takiego stanu rzeczy wynika, że odpowiedzialne służby drogowe po okresie zimowym nie dokanały przeglądu dróg na terenie gminy Grabowiec. 

Staroście Zamojskiemu jako zarządcy dróg powiatowych dostarczono pismo adresowane do Zarządu Powiatu z żądaniem niezwłocznego rozpoczęcia remontów dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec. Do pisma dołączono wspomniany materiał dowodowy w postaci zdjęć i filmu jaki przygotowano podczas wizji lokalnej na drogach 16 kwietnia br.

 

 

 

 

 

Fot. Tadeusz Halicki.

Pismo doręczone do Zarządu Powiatu >>plik pdf

Film o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Grabowiec >>(autor Dominik Kordyś)

Wkrótce więcej zdjęć...