ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI POLIGRAFICZNE

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Publikacja - album jubileuszowy
Załącznik nr 2 - Publikacja - album jubileuszowy - okładka
Załącznik nr 3 - Broszura
Załącznik nr 4 - Baner
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
     • Załącznik nr 1 do Oferty - Wykaz wykonanych usług
Projekt umowy

Paczka RAR >>

----------------------------------

Tadeusz Halicki
Towarzystwo Przyjaciół Grabowca
ul. Rynek 6
22-425 Grabowiec


tel. 502 723 134
e mail: prezes@tpg-grabowiec.pl, thalicki@poczta.onet.pl