Kolejna wystwa zdjęć archiwalnych z okazji jubileuszu Grabowca