01 Lipiec 2022 00:38
Droga powiatowa Grabowiec - Uchanie będzie remontowana

Wysokość dotacji wynosić będzie 1.840.000 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią do dnia 30 listopada 2018 r, dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa (...)...

Starosta Powiatu żąda od gminy Grabowiec wsparcia finansowego na realizację remontu drogi powiatowej:

W załączeniu przekazuję promesę znak: DOUZK-lll-7741-9-23/2018 z dnia 25 września 2018r na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3233L Uchanie - Grabowiec w miejscowościach: Grabowczyk, Grabowiec i Ornatowice .

Całkowite koszty inwestycyjne

{wg kosztorysu inwestorskiego}     - 2 300 000,00 zl

Dotacja                                       -1 840 000,00 zł.

Wkład własny jst                         -   460 000,00, w tym :

Powiat 2a mojski                         -    230 000,00zł.

Gmina Grabowiec                        -    230 000,00 zł.

Mając na uwadze poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy, uprzejmie proszę o podjęcie i przestanie uchwały Rady Gminy Grabowiec w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania.

Jednocześnie informuję, ze koszty zadania mogą ulec zmianie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót.Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.02 trulib.blogspot.com