Szkolenie i konkurs bhp dla rolników - 4-10-2018 r.

Laureatami konkursu zostali:

  • Renata Konaszczuk – radna i sołtys sołectwa Wolica Uchańska;
  • Zbigniew Wójciuk – radny i sołtys sołectwa Ornatowice;
  • Zbigniew  Łatka – sołtys sołectwa Cieszyn;
  • Jerzy Kuropatnicki – sołtys sołectwa Skibice.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy.

Zdjęcia - Artur Bobczuk