Artykuł w tygodniku "Myśl Polska"

Proszę Państwa, właśnie wydano piękną, kolorową książeczkę dla najmłodszych uczniów – zerówki na okładce której widnieją podobizny trojga dzieci: Kalima, Abrahama i Abdula. Książka ta została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A w niej czytamy: „Mamy Kalima, Abrahama i Abdula to Polki. Tata Kalima jest z Konga, Abdula z Iraku, Abrahama z Izraela”.

Dalej następuje krótki opis tragicznych wojen w Kongu i Iraku. Natomiast sytuację Izraela opisano bardzo oględnie: „a u taty Abrahama trwa walka”. W taki eufemistyczny sposób – by nie przysparzać stresu dzieciom – autorzy opisali wyrzynanie przez wojska izraelskie cywilnych Palestyńczyków. Opis ten kończy się optymistycznym stwierdzeniem: „Dla Kalima, Abdula i Abrahama Polska to spokojny kraj. Tutaj nie ma walk jest spokojne życie”. Książka ta ma na celu przygotowanie młodych Polaków do nadchodzącego do Polski – a właściwie już zaczynającego się – multi-kulti.[...]

Cały artykuł >>http://www.mysl-polska.pl/1690

Zdjęcie z Portalu Myśl Polska