PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W POGRZEBIE

 

 Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych..