WIECZÓR PATRIOTYCZNY -11 listopada 2018 r.

Fot. Tadeusz Kąkol