Uroczystość oddania do użytku hali sportowej w Zespole Szkół w Grabowcu 14 października 2006 r.

Od 1 września 2004 r. firma budowlana BUDMAT z Zamościa rozpoczęła budowę hali sportowej.
Na zdjęciu wykopy pod fundamenty.


Realizacja zadania "Budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Grabowcu" była wspólnym przedsięwzięciem gminy Grabowiec i Powiatu Zamość. 5 lipca 2004 roku zawarto porozumienie pomiędzy w/w podmiotami w sprawie realizacji i współfinansowania budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu i Zespole Szkół w Grabowcu. Strony Porozumienia ustaliły, że prowadzenie inwestycji zostanie powierzone inwestorowi zastępczemu w drodze przetargu (Zamojska Dyrekcja Inwestycji w Zamościu), a generalnym inwestorem będzie gmina Grabowiec.

Opis inwestycji:
Jednokondygnacyjna hala sportowa o wymiarach 37,72 m x 36,72 m.
- powierzchnia zabudowy - 1.682,83 m2,
- powierzchnia użytkowa - 1523,52 m2,
- kubatura budynku - 11.965,00 m3
Hala posiada boisko o wymiarach 19m xc 36 m, zaplecze higieniczno-sanitarne, salę do ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych, 2 gabinety dla nauczycieli oraz zabudowane łączniki do obu szkół.
Budynek połączony jest funkcjonalnie z budynkiem szkoły przy pomocy przeszklonego łącznika, stanowiącego wspólne, główne wejście do szkoły i hali gimnastycznej oraz dodatkowo połączony łącznikiem pomostem na wysokości pierwszego piętra. W holu łączniku zaprojektowano pochylnię umożliwiającą dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 785 998 zł
 zł brutto. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania zgodnie z planem tj. 14 września 2006 r.

Ogólny koszt budowy hali wyniósł                                          2 785 998 zł

w tym:

-         środki własne                           58,7 %   -  1 636 498 zł

-         dotacje Starostwa                                          541 500 zł

-         środki  jawne Wójta                                          8 000 zł

-         środki Funduszu Kultury Fizycznej              600 000 zł

Ogółem dofinansowanie z zewnątrz wyniosło 1 149 500 zł  tj. 41,3 %.

Utwardzony został również plac między halą a zespołami szkół i wydatkowano na ten cel  78 316 zł.

Zapraszam do obejrzenia relacji filmowej  >>