03 Lipiec 2022 07:35
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO GRABOWCU

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu

 1. Otwarcie zebrania i Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Vice Przewodniczącego oraz wyznaczenie protokolanta.
 2. Stwierdzenie quorum i ważności Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów organów Stowarzyszenia na nową kadencję.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2015 - 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w kadencji za okres 2015 - 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres całej kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2020-2024.
 11. Oświadczenie Zarządu w sprawie ukonstytuowania się Zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję na lata 2020-2024.
 13. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej w sprawie ukonstytuowania się komisji.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Kwiatkowska - Stankiewicz 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu21 lutego 2020 roku w Zespole Szkół w Grabowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu. Podczas spotkania wybrano nowe władze stowarzyszenia:


Zarząd:

 • Krzysztof Hawro – prezes
 • Henryk Radelczuk – wiceprezes
 • Magda Zirebiec – Bartyzel – skarbnik
 • Anna Danilczuk – sekretarz
 • Anna Kwiatkowska – Stankiewicz - członek

Komisja rewizyjna:

 • Agnieszka Jałowicka – przewodnicząca
 • Łukasz Steć - członek
 • Joanna Nowicka - członek

Cele stowarzyszenia:

 • uaktualnienie i uaktywnienie więzi między absolwentami oraz między absolwentami a nauczycielami, promocja historii i osiągnięć szkoły, 
 • pobudzenie świadomości wśród społeczności absolwentów na rzecz pomocy szkole oraz pomocy materialnej zdolnym i wyróżniającym się uczniom szkoły i studentom będącym absolwentami szkoły, 
 • wspieranie władz szkoły oraz innych osób i instytucji podejmujących działania na rzecz rozwoju szkoły.

Źródło: http://zapomnianadolina.pl/strona/index.php/archiwum-wydarzen/wydarzenia-2020/571-walne-zebranie-stowarzyszenia-przyjaciol-lo


Więcej o Stowarzyszeniu >>

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.02 trulib.blogspot.com