DLA ZAINTERESOWANYCH HISTORIĄ MIASTA GRABOWCA

 

 

Publikuję także w całosci treść pisma z Muzeum Narodowego w Krakowie adresowane do Pana Kazimierza Trybalskiego w związku z Jego zamówieniem na udostępnienie prezentowanych wyżej fotokopii.

W treści tego pisma zawarte jest pouczenie o konieczności podania źródła pochodzenia udostępnionych materiałów.

----------------------------------

Kraków 5 grudnia 2016 r.
 

Szanowny Pan

Prof.dr hab. inż.Kazimierz Trybalski
 

Uprzejmie informuję o zgodzie Muzeum Narodowego w Krakowie na udostępnienie fotografii obrazów: Edward Windyk-Wittyg. Zbiór Dokumentów i pieczęci miejskich XVI-XVIII w. Miasta Grabowiec. Dokument w jęz. łacińskim. 1565 r. Pieczęć opłatkowa, 1565,1565, wys.8 cm, szer. 19,5 cm., nr inw. MHK VIII-Rkps-553/12.

Jednoczesnie przypominam o zamieszczeniu w publikacji danych na temat repredukowanych obiektów: imion, nazwiska ich autorów, tytuły dzieł oraz podać informację o ich pochodzeniu o treści: w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (dane załączone w dołączonym do zdjęć pliku). Proszę o zamieszczenie w publikacji (druku) autora fotografii na podstawie informacji zawartej w meta danych otrzymanego pliku. W przypadku braku informacji o imieniu i nazwisku fotografa, Wydawca zobowiązany jest podać zapis o treści: "Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie".
Fakturę prześlę pocztą.

Z poważaniem

Agata Ralska Kierownik Sekcji Sprzedaży Muzeum Narodowe w Krakowie

tel. 12 4335 666