KTO POTRAFI OPISAĆ TO ZDJĘCIE ?

Zdjęcie udostępnił Ryszard Karczmarczuk.

Większy format>>