77 ROCZNICA "KRWAWEJ NIEDZIELI" NA WOŁYNIU

Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja”, kultywując corocznie tamte tragiczne wydarzenia, pragnie ocalić męczeństwo kresowian od zapomnienia, bo jak powiedział Ks. Tadeusz Isakowicz Zalewski w 2009 roku podczas odsłonięcia Krzyża Wołyńskiego: „ … tym ludziom chciano zadać podwójną śmierć; pierwszy raz mordując ich okrutnie, a drugi skazując na śmierć zapomnienia ...”.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w chełmskich uroczystościach organizacje kombatanckie, patriotyczne i kresowe, przedstawicieli Sejmu i Senatu, władz rządowych i samorządowych oraz wszystkich tych, którym bliska jest idea zachowania Polaków pomordowanych na Kresach w pamięci obecnego i przyszłych pokoleń.

Zarząd

Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja”

w Chełmie

 


 

- Jako stowarzyszenie chcemy ocalić męczeństwo kresowian od zapomnienia. Jak powiedział Ks. Tadeusz Isakowicz Zalewski w 2009 roku podczas odsłonięcia Krzyża Wołyńskiego: „(…) tym ludziom chciano zadać podwójną śmierć; pierwszy raz mordując ich okrutnie, a drugi - skazując na śmierć zapomnienia ...” - przypomina Józef Górny, prezes stowarzyszenia.

11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN – UPA równocześnie zaatakowali około 100 wsi polskich w tym ludność uczestniczącą w mszach świętych. Tylko tego dnia zginęło około 10 tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn tylko dlatego, że byli Polakami. Dzień ten rodziny ofiar, nieliczni ocaleni oraz historycy, określają mianem „krwawej niedzieli na Wołyniu”. W 2008 roku z inicjatywy ośmiu organizacji kombatanckich i kresowych powstało w Chełmie Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja”, które za główny cel postawiło sobie godne upamiętnienie blisko 200 tysięcy Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947. 11 lipca 2009 roku staraniem stowarzyszenia odsłonięty został Krzyż Wołyński, który obecnie, na cmentarzu komunalnym w Chełmie, stanowi symboliczną mogiłę tych pomordowanych, którzy nie mają swoich pochówków.

 


 

Portal Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie >>

Wspomnienia Sabiny Kicińskiej zd. Kulesza Relacja filmowa >>