100. rocznica Bitwy pod Komarowem

Andrzej Bury

Piotr Piekarczyk

Jak informuje Tomasz Dudek, Komendant Sztabu Komarowskiej Potrzeby – wydarzenie nie zostanie przełożone. Niewykluczone jednak, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, impreza odbędzie się w ograniczonym zakresie.

„W związku z ewentualnymi obostrzeniami, program może ulec niewielkim zmianom. Biorąc pod uwagę ewentualne trudności dopuszczamy dwa warianty: I wariant – impreza odbywa się zgodnie z założonym planem bez ograniczeń., II wariant – impreza odbywa się w ograniczonym zakresie co do udziału publiki, tj. bez imprezy masowej z utrwaleniem filmowym wydarzenia i relacją online.” – tłumaczy Tomasz Dudek Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” od 2007 roku konsekwentnie dba o upamiętnienie Bitwy pod Komarowem.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego historycy wojskowości uznali bitwę pod Komarowem jako jedno z sześciu największych zwycięstw jazdy polskiej (dziś tylko dwa z tych miejsc leży nadal w granicach Polski: Grunwaldem i Komarów). Jeszcze przed II wojną światową pod Komarowem miał powstać Pomnik Chwały Kawalerii I Artylerii Konnej.

W okresie PRL etos polskiej kawalerii i bitwy pod Komarowem był głęboko skrywany, a wojna polsko – bolszewicka była tematem zakazanym.

W setną rocznicę wydarzeń tak ważne jest przygotowanie wydarzenia z którym będzie identyfikowała się cała kawaleria ochotnicza oraz jednostki Wojska Polskiego dziedziczące tradycje pułków kawalerii.

Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na zorganizowanie centralnych obchodów Święta Kawalerii Polskiej pod Komarowem oraz objął wydarzenie patronatem.
Bitwa pod Komarowem była największą od 1813 roku bitwą kawalerii. 1 Dywizja Jazdy walczyła z dwoma dywizjami jazdy Konarmii, które zostały rozbite, tracąc 2/3 swego stanu osobowego. Straty strony polskiej to ok. 300 poległych i rannych (20% stanu bojowego 1 Dywizji Jazdy) i 500 koni. Największe straty były w 9. pułku ułanów – 120 poległych i rannych, w tym trzech dowódców szwadronów.


 

Komarów-Osada - pomnik upamiętniający bitwę pod Komarowem 31 sierpnia 1920; przed kościołem par. pw. Św. Trójcy


 

Żródła: https://www.facebook.com/Bitwa-pod-Komarowem-341559312700155/

http://www.bitwapodkomarowem.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Komarowem