Remont drogi powiatowej nr 1839L Grabowiec - Wojsławice

Fot. Tadeusz Halicki

Na dofinansowanie remontu odcinka tej drogi powiatowej Gmina Grabowiec zapłaciła dla Powiatu kwotę 360 tys. zł. Z powodu niższego kosztu remontu (271,678 zł) niż pierwotnie zakładano, pozostałą kwotę 88,321 zł Powiat wykorzysta przy remoncie odcinka drogi powiatowej w Skibicach.

Zdjęcia z remontu drogi powiatowej nr 1839L z roku 2020 >>