Centrum Grabowca przed rokiem 1939
Na stronie 34 znalazłem ciekawe zdjęcie fragmentu rynku w Grabowcu (moim zdaniem dotychczas nie znane) - jest to widok sklepów żydowskich w rynku od strony południowej (w miejscu gdzie obecnie stoi budynek GOK).


Fragment tzw. "murowanki" (dawny ratusz) - widoczne drzwi i szyld, są od strony zachodniej. Jak pamiętam, przed spaleniem się tego budynku (w marcu 1979 r.), mieścił się tu sklep AGD Gminnej Spółdzielni w którym pracowała p. Regina Jeziorkowska. Widoczna drewniana kładka łączyła sklepy po stronie zachodniej rynku (gdzie obecnie stoją bydynki urzędu gminy i banku spółdzielczego).Drugie zdjęcie otrzymałem od kol. Janusza Koremskiego. Zostało wykonane w roku 1940 albo w 1939 z góry zamkowej. Na pierwszym planie trzy młode kobiety -  w tle wyraźnie widoczna drewniana  zabudowa okalającą grabowiecki rynek przed rokiem 1940. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko cztery budynki: Kościół, dzwonnica, dawna plebania (ówczesny dom ludowy) i szkoła. Starsi pamiętają jeszcze parterową część grabowieckiego ratusza (spłonął w marcu  1979 r.) Od rynku w kierunku Grabowiec-Góry biegnie szosa ( tzw "kocie łby"), która połączyła Grabowiec z Hrubieszowem. Obok mostu na rzece Kalinówce widoczna drewniana szopa za ogrodzeniem,  to prawdopodobnie ubojnia gęsi. Z wysokiej jakości gęsiny Grabowiec był znany nawet za granicami Polski (wg W. jaroszyńskiego).

Fragment Grabowca w latach 1930-1943 >>album Google