Makieta budynku Gminnej Kancelarii w Grabowcu

Obiekt zaprojektowany przez architekta hrubieszowskiego Krzyckiego. Od momentu powstania do 1981 roku siedziba władz gminy. Pierwotnie władze zajmowały połowę budynku, resztę stanowiło mieszkanie sekretarza. Po 1981 przez krótki czas budynek był użytkowany przez Gminny Ośrodek Kultury, potem opuszczony. Zachowała się dokumentacja techniczna budynku, opatrzona pieczątkami carskich urzędników. Fundamenty murowane z cegieł ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne drewniane, konstrukcji wieńcowej, szalowane deskami o profilu krawędziowym, od strony wschodniej otynkowane. Ściany wewnętrzne drewniane, konstrukcji wieńcowej, wpuszczane w belki zrębu, otynkowane. Strop drewniany, płaski, z podsufitką na matach trzcinowych, otynkowany. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-belkowa, wzmocniona stolcami, dach kryty blachą stalową, ocynkowaną. Budynek założony na planie prostokąta, z gankiem od zachodu i dwoma aneksami od wschodu, dwutraktowy, szerokofrontowy. Bryła prostopadłościenna, parterowa, częściowo podpiwniczona, pod dachem dwuspadowym, nad gankiem dwuspadowy daszek wsparty na dwóch drewnianych słupach. Aneksy pod dwuspadowymi dachami o kalenicy prostopadłej do korpusu. Elewacja zachodnia symetryczna, 5-osiowa, z gankiem na osi. Okna wyznaczają osie ujęte opaskami z dekoracją nawiązującą do motywów rosyjskiej sztuki ludowej. Elewacja wschodnia symetryczna, 4-osiowa, z drzwiami na drugiej osi od północy, okna bez dekoracji. Elewacje północna i południowa analogiczne-niesymetryczne, 3-osiowe, dekoracja okien nawiązująca do elewacji frontowej. Pierwotnie we wnętrzu znajdowały się: archiwum, dwie kancelarie, sień ze spiżarnią i 2-pokojowe mieszkanie sekretarza. Obecnie przebudowane.

Za: http://panel.lfoz.lublin.pl/in...1204/nazwa/grabowiec-dom-gminy

 

W tylnej części budynku było mieszkanie dla sekretarza gminnego. Pod budynkiem jest niewielka piwnica.

Przekrój poprzeczny budynku. Widoczna piwnica i schody na strych.

Budynek w roku 2013. Fot. Tadeusz Halicki

Budynek aresztu nazywany „kozą” zbudowany obok Gminnej Kancelarii. Służył jako lokalny areszt za drobne wykroczenia mieszkańców gminy. Aresztowanych żywiła rodzina, gmina nie ponosiła żadnych kosztów. Zdjęcie z roku 1970. Budynek został rozebrany, drzwi znajdują się miejscowej Izbie Pamięci. Fot. Tadeusz Halicki.

Warto dodać, że Mateusz Skórzewski jest także autorem makiety zamku grabowieckiego, która jest w eksponatach miejscowej Izby Regionalnej. 

Większy format zdjęć w albumie Google >>