Ryszard Karczmarczuk nie żyje

 

 

 

Fot. Tadeusz Halicki

Od zawsze pasjonowała Go historia - nie tylko ta w szerokim zakresie, ale szczególnie lokalna. W jej tle potrafił odnaleźć ciekawe i istotne fakty, które dotyczyły lokalnej społeczności. Miał świetną pamięć do dat, nazwisk i ciekawych epizodów z minionych lat.

Analizując wydarzenia historyczne potrafił wyciągać z nich trafne wnioski i formułować własne opinie poparte znajomością faktów. Kultywował pamięć o polskich ułanach z okresu wojny bolszewickiej w 1920 r., i żołnierzach września z 1939 r.
Miał dużą wiedzę o szczegółach uzbrojenia i uposażenia ówczesnego wojska. Każdego roku uczestniczył w rekonstrukcji zwycięskiej bitwy pod Komarowem. Miał też własny mundur i szablę. Podtrzymywał wojskową tradycję po ojcu - żołnierzu września 1939 r.

 

Zbierał dokumenty archiwalne i zdjęcia, które chętnie udostępniał do publikacji w portalach internetowych: Grabowiec - historia i nie tylko… (www.rodzinakulik.eu) i Towarzystwa Przyjaciół Grabowca (tpg-grabowiec.pl).

Był zawsze zainteresowany wszystkimi wydarzeniami w Grabowcu i okolicy. Brał udział w uroczystościach rocznicowych i wystawach organizowanych w Grabowcu. Na wystawy w miejscowym GOK, chętnie udostępniał eksponaty z własnych zbiorów.

Uczestniczył we wszystkich Zjazdach Absolwentów LO w Grabowcu.

Ostatnio zbierał materiały i zamierzał napisać artykuł o próbie pomocy AK z rejonu Grabowca dla Powstania Warszawskiego - niestety niespodziewana  śmierć przerwała Jego ambitne plany.

Śp. Ryszard był człowiekiem czynu, zawsze z optymizmem i humorem, był też bardzo koleżeński i uczynny.  Takim Go zapamiętamy.

Trudno pisać o Ryszardzie w czasie przeszłym.

Będzie nam Cię Kolego Ryszardzie bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci

 

Kondolencje dla Rodziny śp. Ryszarda

od  Zarządu TPG Grabowiec

 


--------------------------------------

Kilka zdjęć do wspomnień o śp. Ryszardzie...

 

Ryszard prezentuje szablę pamiątkę po swoim ojcu

 

Ryszard (pierwszy z prawej) podczas uroczystego otwarcia wystwy na której miał też swoje eksponaty.

Kolejno od prawej: Ryszard Karczmarczuk, Tadeusz Nosko, Janusz Koremski, Tadeusz Halicki, Jan Kalisz

Więcej zdjęć z wystwy >>

Ryszard (w czerwonej koszuli) z koleżankami i kolegami z klasy maturalnej. III Zjazd Absolwentów LO w Grabowcu 23.06.2007 r.

Zdjęcia Tadeusz Halicki