200 lat Rodu Trybalskich w Górze Grabowiec

200-lecie obecności w Górze Grabowiec Trybalscy chcą uczcić otwartym  spotkaniem rodzinnym w Grabowcu w niedzielę 20 sierpnia 2023 roku, na które zapraszają: Trybalskich, krewnych, sympatyków i przyjaciół. W programie spotkania:

- godz. 10.30 – zapalenie zniczy na grobach przodków: Jana, Mikołaja, Karola, Piotra s. Jana, Piotra s. Mikołaja, Leopolda, Floriana, Feliksa, Bronisława, Witolda – spotkanie przy bramie cmentarnej, zapalenie zniczy na innych grobach bliskich zmarłych - indywidualnie,

- godz. 12.00 – Msza Św. w Kościele w Grabowcu,

- godz. 13.30 – prelekcja pt. „Genealogia i historia Rodu Trybalskich Grabowieckich” oraz promocja książki: Kazimierz Trybalski - „Historia mojego rodu”. Prelekcja i obiad w Restauracji Amelia – Grabowiec ul. Hrubieszowska 1,

- godz. 15.00 – obiad – udział w odpłatnym obiedzie, z uwagi na konieczność ustalenia ilości przygotowanych obiadów, wymaga wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia na adres: Kazimierz Trybalski tel. 692 321 076, e-mail: trybal@agh.edu.pl

 


 

...W kupionym przez Franciszka gospodarstwie zamieszkał on z żoną Tacjanną z Wrotniaków oraz ich piątką dzieci. W chwili zakupu Franciszek miał już 49 lat, jego żona 30. W rodzinnym, od tej pory, domu Trybalskich kolejno mieszkali: Mikołaj, Piotr, Witold, Tadeusz i Ryszard. Dzisiaj na tym gruncie rodzinnym mieszkają krewni-potomkowie Trybalskich: Dariusz i Sylwester Czatowie. Zapoczątkowany przez Franciszka Ród Trybalskich Grabowieckich w XIX wieku był ściśle związany z Sołtysami Łanowymi, początkową częścią Góry Grabowiec. Rozrastał się w dwu głównych gałęziach, którym początek dali synowie Franciszka: Jan i Mikołaj. Członkowie rodu, przez cały okres dwóch wieków, byli powszechnie szanowanymi gospodarzami, ich gospodarstwa zaliczane były do największych we wsi, liczyły po kilkanaście-kilkadziesiąt hektarów. Z początkiem XX wieku Trybalscy zamieszkali także w Sitańcu, Hostynnym. Jednakże najliczniejsza populacja Trybalskich zamieszkiwała w Górze Grabowiec. W latach 50 i 60-tych XX wieku, według opracowanego w roku 2020 drzewa genealogicznego Rodu Trybalskich Grabowieckich obejmującego łącznie 262 osoby, w Grabowcu było 45 osób o tym nazwisku. W latach tych zaczął się też prawdziwy exodus Trybalskich ze wsi do miasta a wiązało się to głównie z kształceniem się dzieci. Wiele osób ukończyło liceum w Grabowcu będące przepustką do dalszego kształcenia się, a następnie studia wyższe w różnych dziedzinach. Dzisiaj wśród Trybalskich i krewnych jest wielu lekarzy, inżynierów, prawników, leśników, nauczycieli, ekonomistów, jest wybitny artysta malarz, jest poeta, jest profesor. Mieszkają oni w różnych miastach Polski. Skupiska Trybalskich Grabowieckich są w Krakowie, Jeleniej Górze, Michałowicach, Sitańcu, Hostynnym, Zamościu, Sandomierzu, Lublinie, Lubartowie, Warszawie, Koszalinie i innych miastach. Tylko w Górze Grabowiec liczba Trybalskich wyraźnie się skurczyła, jest tu tylko 7 osób noszących to nazwisko. Spośród nich Wiesław, Marek i Andrzej, tak jak ich rodzice i dziadowie, z powodzeniem i sukcesami prowadzą jedne z większych gospodarstw rolnych we wsi.

Więcej informacji o historii rodu i o ludziach go tworzących na przestrzeni 200 lat obecności Trybalskich w Górze Grabowiec, także o tym skąd pochodzili, kiedy i dokąd przybył Franciszek założyciel rodu, przekazanych zostanie w referacie podczas spotkania jubileuszowego a także w książce „Historia mojego rodu”. Tam też przedstawione zostaną historie i ciekawostki związane z członkami rodu. Będą to między innymi informacje o:

- pracy Franciszka jako ogrodnika we dworze Stanisława Batowskiego w Świdnikach,

- osądzeniu Franciszka za zajęcie przez niego, na jego polach, 27 krów dawnego jego pracodawcy hrabiego Batowskiego,

- ponownym zamążpójściu Tacjanny po śmierci męża Franciszka,

- związku Trybalskich i Grabowca z dworem w Świdnikach będącym w latach późniejszych już własnością Węgleńskich,

- zakupach ziemi przez Jana i innych Trybalskich,

- testamencie Jana,

- Katarzynie Grynasiuk z Trybalskich c. Jana, jej 12 /13/ dzieciach i 7 młynach przekazanych dzieciom w wianie, oraz o jej prawnuczce Marcie,

- lejtnancie Pawle s. Piotra, żołnierzu armii carskiej, który zginął w walkach I WŚ,

- tragicznym losie Anieli Czata z Trybalskich c. Piotra zamordowanej w Oświęcimiu i jej prawnuku Pawle, żołnierzu armii USA,

- tragedii rodzinnej Józefy Grynasiuk z Trybalskich c. Piotra,

- Feliksie, jego chorobie i śmierci we Lwowie, jego testamencie i zatargu z sąsiadem Chodakiem.

- Pawle s. Bronisława wybitnym artyście malarzu mieszkającym w Karkonoszach.

                                                Przybywajcie na spotkanie. Zapraszamy

 

Pomniki Jana i Anny oraz Mikołaja i Franciszki Trybalskich na cmentarzu w Grabowcu. Fot. Kazimierz Trybalski