Publikacja - Wielki protest małej wsi

Gaz z łupków wtargnął szturmem na agendy polityczne w Polsce i Europie i trafił do świadomości społeczeństwa około 2011 roku. Stosunkowo często można było wtedy usłyszeć, jak politycy, naukowcy, dziennikarze i urzędnicy wkraju i za granicą prezentowali potencjalne korzyści płynące z eksploatacji gazu, rozpalając nadzieje opinii publicznej na niezależność energetyczną, rozwój przemysłowy, a nawet egalitarny podział zysków z wydobycia w postaci krajowego funduszu emerytalnego...(Anna Szołucha). 

W tym szleństwie z gazem łupkowym swoją historię miała także gmina Grabowiec a w szczególnści mała wieś Żurawlów. Mieszkańcy Żurawlowa i okolicznych wsi podjęli nierówną walkę w formie protestu z wielkim światowym koncernem  o ochronę wód i środowiska naturalnego.

Był to jeden z nadłużej trwających tego rodzaju protestów na świecie. Trwał ciągle przez czterysta dni. W prezentowanej publikacji na 300. stronach zebrałem artykuły prasowe, internetowe, zdjęcia a także informacje z lokalnych telewizji.

Jest to historia bez precedensu na skalę światową. Zdesperowani mieszkańcy walczą osamotnieni o zachowanie czystości środowiska naturalnego w którym żyją i pracują. Zapraszam do lektury..

 

Link do pobrania pliku pdf. >>