KONCERT UCZESTNIKÓW KONKURSU CHOPINOWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU CHOPIN en VACANCES.

 

Uroki życia wiejskiego, muzyki i zwyczajów ludowych, piękno polskiego krajobrazu i będącej w pełnym, letnim rozkwicie przyrody oraz wspaniałe kulturalne tradycje polskiego szlacheckiego dworu i ziemiańskiego kulturalnego salonu, ukształtowały wrażliwość i indywidualność artystyczną młodego Fryderyka.
• Formuła Festiwalu Chopin en Vacances jest bardzo interesująca. •
Występy podczas CHOPIN en VACANCES nie są konkursowe. To pozbawiona stresu współzawodnictwa, wakacyjna forma koleżeńskich spotkań muzycznych w przyjacielskim gronie młodych wybitnie uzdolnionych muzyków. Jednak występy festiwalowe odbywają się mimo to pod czujnym okiem i w ścisłej konsultacji z gronem najwybitniejszych polskich profesorów fortepianu. Festiwalowy fortepian Chopin en Vacances podróżuje z nami podczas muzycznych letnich wakacji. Ustawiamy fortepian w miejscach dawnych dworów szlacheckich zapisanych w zbiorowej pamięci Polaków jako ośrodki polskiej kultury i ciągłości narodowej tradycji.
Jeśli dwór zachował się w dobrym stanie i znajduje się w nim historyczny instrument wówczas koncertujemy we wnętrzu dworu, jeśli dwór jest w ruinie, wówczas ustawiamy nasz fortepian w ruinach dworu, jeśli dwór ocalał, ale nie mamy dostępu do wnętrz dworu, wówczas ustawiamy fortepian na podjeździe przed dworem, jeśli dworu już nie ma, wówczas koncertujemy w parku podworskim, a jeśli w okolicy nie ma już nawet parku, koncert odbywa się wówczas w nieskalanym, pięknym krajobrazie. Docieramy w ten sposób do źródła chopinowskich inspiracji, obcując z tradycją i środowiskiem, w którym dorastał i tworzył. Chcemy pokazać ocalałe dwory, funkcjonujące nadal jako prywatne i żywe domy rodzinne, będące nieustająco ostoją polskiej kultury, tradycji i wartości. Młodzi pianiści mogą nawiązać osobiste kontakty z przedstawicielami historycznych rodów Rzeczypospolitej. Goszcząc we dworach, mają wyjątkową okazję doświadczyć ich niepowtarzalnego klimatu i tradycyjnej polskiej gościnności. Tam, podczas koncertu dzwonią naturalnie stojące w salonie starożytne zegary i wtóruje śpiewem kanarek w klatce przy fortepianie.
Wybitna młodzież chopinowska koncertuje podczas letnich wakacji na wzór młodego Fryderyka, a mieszkańcy niewielkich wiosek i miejscowości uzyskują dostęp do kultury muzycznej na nieosiągalnym dla nich wcześniej najwyższym poziomie. Melomanom z wielkich ośrodków miejskich dajemy miły pretekst do kulturalnych wakacyjnych wycieczek w miejsca dotąd im nie znane i w innym razie zupełnie dla publiczności niedostępne.
Festiwal CHOPIN en VACANCES zaskarbił sobie wielką sympatię szerokiego grona oddanych słuchaczy i na dobre wpisał się w kalendarz kulturalny Polski.
Zapraszamy zatem Państwa do 18 miejsc festiwalowych, na 21 koncertów i 46 recitali Festiwalu CHOPIN en VACANCES ‘2023-we dworach i krajobrazach Polski, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu ”Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Michał Korsak h. Korsak prezes Fundacji ”Ziemia Dobrzyńska”
z małżonką Beatą, Korsakowie z Wyręby
______
WSTĘP NA KONCERTY JEST
WOLNY i BEZPŁATNY
______
PROGRAM
Koncert K-12
odbędzie się w sobotę dnia 29 lipca 2023 o godzinie 15:00 w
parku przed dworem w SKOMOROCHACH DUŻYCH, rodu Skomorowskich h.Nałęcz,
gmina Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie.
Organizatorem Festiwalu CHOPIN en VACANCES'2023-we dworach i krajobrazach POLSKI jest: Fundacja "Ziemia Dobrzyńska",
a współorganizatorem koncertu K-12 w SKOMOROCHACH DUŻYCH jest:
Wójt Gminy Grabowiec, Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu,
p. Natalia Kędra właścicielka dworu w Skomorochach Dużych.

 
Na fortepianie współczesnym marki STEIWAY C wystąpią pianiści:
recital nr 23
Maciej SMOLĄG
/prof. Karol Radziwonowicz/
1. Fryderyk Chopin - Polonezy op. 40:
- A-dur nr 1
- c-moll nr 2
2. Ignacy Jan Paderewski - Polonez H-dur op. 9 nr 6
3. Sergiusz Rachmaninoff - Etiudy-Tableaux op. 33:
- f-moll nr 1
- C-dur nr 2
- c-moll nr 3
- d-moll nr 4
- es-moll nr 5
- Es-dur nr 6
- g-moll nr 7
- cis-moll nr 8
przerwa
recital nr 24
Paweł WOJCIECHOWSKI
/prof. Janusz Olejniczak, prof. Joanna Ławrynowicz-Just/
Fryderyk Chopin:
- Polonez - Fantazja As - dur op. 61
- Scherzo h - moll op 20
- Sonata h - moll op. 58