Zmarł Wiesław Kapica (1937-2024) znany i zasłużony nauczyciel matematyki.

W 1975 roku z rodziną przenosi się do Dubienki w powiecie hrubieszowskim. Od  01.08.1975 do 1. 09.1985 na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dubience. Pełnił także funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w Dubience.   Od 1 września 1985 roku do emerytury pracował  w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie.

(Korzystałem: https://www.rodzinakulik.eu/grabowiecki_slownik_biograficzny/grabowiecki_slownik_biograficzny_t_4_k_we.pdf

Od lewej: Józef Kuszyk* i Wiesław Kapica. Rok 2007 z zaproszenim na Zjazd Absolwentów LO w Grabowcu. Fot. Stanisław Senkowski

*Józef Kuszyk (wieloletni nauczyciel i wicedyrektor w LO w Grabowcu) Zmarł w Puławach 19 lipca 2022 r w wieku 86 lat. 

 

 

Pchowany na cmentarzu komunalnym w Chełmie przy ul. Mościckiego (brama Grottgera).

Fot. Wiesław Orzechowski