Dworzysko - częścią Grabowca - kto jeszcze pamięta taką nazwę?

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/1758866

 

Grabowiec Miasto
i
Konstantynówka vel Czartoria

Gdy w Roku niewiadomym idąc przedmieściem Wojsławickim z Miasta Grabowca ku Wojsławicom po prawej stronie chałupy Włościańskie nazywały się Majdanem Grabowieckim i że na tejże stronie w pośrodku tychże chałup stał dwór Wielmożnego Feliksa Radziejewskiego Dziedzica nabywcy tychże Dóbr od Komory Austriackiej przez publiczną Licytację a od zwróconego tego Dworu połowę podłużną ulicy tej nazwano Dworzyskiem. Już teraźniejszy Dziedzic W. Józef Radziejewski od R. 1830 ani Majdanem Grabowieckim ani Dworzyskiem tę część własności swojej nazywaną inaczej mieć nie chce tylko pod nomenklaturą Bronisławki, którą tylko Łąki od tejże wioski na Wschód położonej od Grabowca, a nadanej od Imienia Bronisławy Radziejewskiej Żony W. Feliksa Radziejewskiego oddzielają, przeto ta uwaga kładzie się, że w tej Księdze Metryki od R. 1786 do 1830. zawierają w nazwie będący Majdan Grabowiecki czyli Dworzysko, a od Roku zaś 1830 z dniem 1-m Stycz., niniejsza posiadłość po Księgę Bronisławki zapisuje się i w niej od Roku tegoż 1830 Metryki Urodzonych, Zaślubionych i Sepultury zmarłych zapisane są.

--------------------------------------------------

Przypisy:

Radziejowska Bronisława z Terleckich, 1776-1836. Urodziła się w 1776 roku (około).  Zmarła, jako wdowa, 17 listopada 1836 roku w Peresołowicach. Pochowana na cmentarzu (w 2012 roku ostały się tylko trzy nagrobki) w Peresołowicach.  Mąż: Feliks Radziejowski.

Radziejowski Feliks, 1771-, właściciel dóbr Grabowiec.  Urodził się w 1771 roku (około). Pułkownik wojsk polskich. Właściciel dóbr Grabowiec z przyległościami (-1809-1819-). Kolator greckokatolickiej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Grabowcu (-1816-).  Zmarł ok. 1820 roku w Warszawie.  Żona: Bronisława z Terleckich.
Dzieci: Józef -urodził się w 1798 roku (około). Dziedzic miasta Grabowca (-1827-1834-). Mieszkał w Grabowcu (-1827-), Siedlisku (-1833-). - Felicjanna, 1802-1834. Po mężu Żulińska.  
Jan, 1803. - Oswald, 1808-. .

Grabowiecki Słownik Biograficzny: Renata Kulik, Henryk Kulik