ZEBRANIE TOWARZYSTWA
Newsy

Proponowany porządek zebrania:

1. Omówienie planu działania na rok bieżący i głównych kierunków na lata nastepne.

2. Sprawy bieżące

 

Zapraszamy wszystkich członków i osoby zainteresowane wstąpieniem do TPG.

Zarząd TPG