SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM CZARNOTĄ

 

 Krzysztof Czarnota i jego konie..

 Jak trafić do Krainy Kuhailana.

Fragment tekstu ze strony internetowej: http://www.krainakuhailana.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=28