Nieoficjalny wynik wyborów wójta gminy Grabowie i pierwsza sesja rady.

1 grudnia 2014 roku odbyła się piewsza po wyborach sesja Rady Gminy Grabowiec.

Na pierwszej sesji radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Wybrano także składy komisji stałych.

Radni gminy Grabowiec w kadencji 2014-2018

Fot. Dominik Kordyś

Agnieszka Rachańska -  przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec.

Fot. Tadeusz Halicki

Fotorelacja >>