Druga sesja Rady Gminy Grabowiec - ślubowanie wójta

Na drugiej sesji rady nowowybrany wójt Waldemar Greniuk złożył ślubowanie. Rada podjęła także uchwałę o wysokości jego miesięcznego wynagrodzenia

Agnieszka Rachańska - przewodnicząca rady gminy otwiera drugą sesję Rady Gminy Grabowiec

Waldemar Greniuk otrzymuje zaświadczenie o wyborze na wójta. Zaświadczenie wręcza Barbara Sitarz - przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu.

Tadeusz Goździejewsjki, wójt minionej kadencji otrzymuje kwiaty i podziękowania za współpracę od skarbnika gminy - Małgorzaty Surma i sekretarza gminy - Tomasza Mołczana

Waldemar Greniuk - wójt gminy Grabowiec w kadencji 2014-2018

Tadeusz Goździejewski i Waldemar Greniuk

Więcej zdjęć >>