03 Lipiec 2022 07:04
Budżet Gminy Grabowiec na rok 2015 uchwalony.

Dochody.

                Ogółem na 2015 rok zaplanowano około 10,6 mln złotych dochodów do budżetu gminy, w tym:  

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie  -  1,2 mln zł, tj. 11,3 % dochodów i subwencja oświatowa (w tym na wychowanie przedszkolne) – 3,6 mln zł, tj. 34,2 % dochodów.

Łącznie dotacja i subwencja to 4,8 mln zł,  tj. 48,5 % planowanych dochodów na rok 2015.

 Pozostałe dochody planuje się uzyskać z następujących działów:

-          rolnictwo i łowiectwo -  około 0,7 %,

-          zaopatrzenie w ciepło i wodę – 3,6 %

-          gospodarka mieszkaniowa – 1,3 %

-          administracja publiczna – 0,7 %

-          dochody od osób prawnych i fizycznych (podatki i opłaty) – 2, 6 mln zł, tj.  24,5 %, w tym planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie około 1,3 mln zł, tj. 12,5 %,

-          oświata i wychowanie – 1,3 %,

-          gospodarka komunalna (gospodarka odpadami) – 270 tys. zł, tj. 2,5 %.

 

W dochodach zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 800 tys. zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej: pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3238L Grabowiec Góra- Rogów Miączyn na odcinku Grabowiec Góra – Świdniki. Planowanego remontu drogi jednak nie będzie… decydenci uznali, że na tym odcinku drogi, nawierzchnia jest dobra i tak już od co najmniej dziesięciu lat.

 

Wydatki.

                Planowane wydatki na 2015 rok ogółem wyniosą około 11 mln zł, zatem deficyt to około 400 tys. złotych  (ma być pokryty z kredytów bankowych).

Ogólnie rzecz biorąc w wydatkach bieżących, wynagrodzenia i koszty od nich naliczane wyniosą około 5,3 mln zł, czyli 52,6 % kwoty wydatków. Kolejne planowane wydatki to:

-          realizacja zadań statutowych, kwota około 2,6 mln zł, czyli 25,9 %,

-          dotacje gminy na zadania bieżące,  około 4,7 %,

-          świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą około 16 %

-          obsługa zadłużenia to kwota 5860 zł, tj. 0,6 % ogółu wydatków.

 

Wydatki w poszczególnych działach:

 • Ciepło i woda (utrzymanie ciepłowni i dwóch wodociągów) – kwota 390 tys. zł, tj. 3,8 %.
 • Gospodarka mieszkaniowa, wydatki około 30 tys. zł, tj. 0,3 %.
 • Usługi około 0,4 %.
 • Administracja publiczna, wydatki około 1,4 mln, tj. 12,6 %, w tej kwocie mieszczą się koszty utrzymania rady gminy,  około 40 tys. zł, tj.  około 0,4 %,
 • Utrzymanie urzędu gminy stanowi około 9,5 % ogółu wydatków.
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (w tym straże pożarne), około 1,9 %,
 • Oświata i wychowanie, planowane wydatki wyniosą około 4,4 mln zł, tj. około 40 % ogółu wydatków, w tym:

-     szkoła podstawowa – 19,1 %,

-    przedszkola – 2,2 %,

-    gimnazjum – 8,6 %,

-    dowożenie – 2,8 %,

 -   liceum – 3,4 %,

-    szkoła zawodowa – 0,9 %.

 

 • Ochrona zdrowia, kwota około 23 tys. zł, tj. 0,2 %,
 • Pomoc społeczna, kwota około 2mln 16 tys. zł., tj. 18,3 %  ogółu wydatków, w tej kwocie środki własne gminy wyniosą około 864 tys. zł;

-     zasiłki, świadczenia pielęgnacyjne i zapomogi, będą kosztowały łącznie  około 1,1 mln zł, tj. około 10 % ogólnych wydatków gminy,

-     utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koszt około 335,5 tys. zł, czyli około 3 % wydatków gminy.

 • Edukacja, opieka i wychowanie, kwota około 506 tys. zł, tj. 4,5 %, w tym utrzymanie świetlicy szkolnej około 412 tys. zł.
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota około 406 tys. zł, tj. 3,6 %, w tym gospodarka odpadami - 278 tys. zł, tj. 2,5 %.
 • Kultura, kwota około 429 tys. zł, tj. 3,9 % ogółu wydatków gminy, w tym:

-     GOK – 293 tys. zł, tj. 2,7 %,

-     biblioteka – 115 tys. zł, tj. 1,2 %.

Na zadania inwestycyjne w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę około 80 tys. zł, tj. 0,7 %.

 

Zdecydowałem się podzielić z Państwem moją analizą budżetu gminy Grabowiec, którą przygotowałem na swój użytek jako radny, aby lepiej zrozumieć i zapamiętać poszczególne składniki budżetu podane w kwotach.

Projekt  budżetu przygotowany przez skarbnika gminy, był omawiany na Komisjach Rady a następnie przyjęty na sesji  Rady w dniu 30 grudnia 2014 roku.  

Zapewne już wkrótce cały budżet będzie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowiec.

Wójt Waldemar Greniuk zapoznał radnych i sołtysów z wnioskami jakie zgłosił na piśmie Marek G. (wójt nie ujawnił nazwiska wnioskodawcy) a mianowicie (cytuję z pamięci):

- Zbudować oddzielny nagrobek na cmentarzu wojennym w Grabowcu w miejscu gdzie złożono  szczątki partyzanta, które ekshumowano z grobu w parku podworskim w Szystowicach.

- Usunąć z pomnika "Żołnierzy Września 1939 roku" w Grabowcu Górze, tablicę upamiętniającą "Katastrofę smoleńską".


Tak to wygląda. Pod tablicą z nazwiskami pomordowanych, rannych polskich żołnierzy, widnieje tablica informująca o tzw" Katastrofie smoleńskiej" . Także uważam, że niefortunnie została umieszczona na Pomniku, który ma już swoją intencję.

Tadeusz Halicki

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.01 trulib.blogspot.com