Wybory sołtysa Grabowca

Funkcję sołtysa Grabowca aktualnie pełni Wiesław Być. Został wybrany na zebraniu wiejskim w dniu 8 stycznia 2010 roku, po rezygnacji z tej funkcji Teresy Boczkowskiej.


Teresa Boczkowska była sołtysem Grabowca od 1987 roku, bez mała siedem kadencji.

Warto wiedzieć, że 31 grudnia 2014 roku, minęło 145 lat od utraty przez Grabowiec statusu miasta, tj. przemianowania miasta Grabowca na osadę. 

Dla przypomnienia fotreportaż wyborów sołtysa w roku 2010 >>