Nawigacja
Chór 700-lecia w Grabowcu

Uroczystości jubileuszowe 700-lecia Grabowca
Organizacja chóru męskiego w Grabowcu "Chór 700-lecia"

Album >>więcej fotografii z tamtych lat >>

Oryginalne nagranie pieśni o Grabowcu w wykonaniu Chóru 700-lecia (w dwóch plikach mp3)

>> plik 1.rar- 2,9MB,                           >> plik2.rar- 2,2 MBW dniu 15 listopada 1967 roku przewodniczący i zastępca Komitetu Obchodów 700-lecia Grabowca - Wincenty Foryt (nauczyciel) i Lucjan Banaszkiewicz (lekarz weterynarii) na wniosek Wacława Jaroszyńskiego ze Świdnika (byłego mieszkańca Góry Grabowiec) - dla uświetnienia obchodów 700-lecia zaplanowanych na rok 1968, postanowili zorganizować w Grabowcu chór męski. Doszli do wspólnego wniosku, że wśród wielu dawnych kolegów szkolnych inicjatora, znajdzie się wielu chętnych do śpiewania w chórze.
Pierwszymi, którzy zgłosili się do chóru byli mieszkańcy Bronisławki: Edward Prystupa , Edward Szpyra, i Bolesław Sieczkowski, następnie dwóch mieszkańców Góry Grabowiec: Roman Karczmarczuk i Bronisław Mirzwa, z Grabowczyka: Edward Lisiuk, Bolesław Kanikuła i Franciszek Kołtun. Za nimi zgłosiło się ponad dwudziestu chętnych z Grabowca.
Funkcję dyrygenta powierzono miejscowemu organiście Aleksandrowi Woźnickiemu. W późniejszym okresie dyrygował Piotr Zawalski - nauczyciel spiewu.
Lokalu w szkole na odbywanie prób chóru użyczył ówczesny dyrektor Liceum Aleksander Wojtas.
Próby śpiewu rozpoczęły się 5 lutego 1968 r. i odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki)

 Aleksander Woźnicki - pierwszy dyrygent


W Hrubieszowie - rok 1969. Dyryguje Aleksander Woźnicki


Trzeci rząd od góry, od lewej: Boczkowski Zygmunt, Kanikuła Edward, Boczkowski Edward, Kontek Adolf, Szpyra Bronisław, ??, Pawłowski Edward, Oleszczuk Piotr, Boczkowski Józef Henryk.
Drugi rząd, od lewej: Karczmarczuk Roman, Nowaczewski Stanisław, Kalinowski Czesław, Boczkowski Bolesław, Nowaczewski Wacław, Lisiuk Edward, Goździjewski Mieczysław, Kasprowicz Marian, Orzechowski Leon, ??,.
Pierwszy rząd, od lewej: Materna Zygmunt, Mirzwa Bronisław, Sacawa Jerzy, Zawalski Mieszysłw, ??, Ilczuk Wacław, BoczkowskiAntoni, Karczmarczuk Władysław, Pawłowski Wacław, ??.
Na zdjęciu górnym - na festiwalu w Kraśniku: od lewej: Lisiuk Edward, Kasprowicz Marian, Boczkowski Józef Henryk, Kołtun Franciszek, Kanikuła Edward, Nowaczewski Ryszard, Oleszczuk Piotr, Pawłowski Edward, Zawalski Piotr, Nowaczewski Wacław.

 


Imienny skład chóru

   
1. Boczkowski Antoni
2. Boczkowski Bolesław
3. Boczkowski Józef (Henryk)
4. Boczkowski Edward
5. Boczkowski Wincenty
6. Boczkowski Zygmunt s. Jana
7. Boczkowski Zygmunt s. Joachima
8. Goździejewski Mieczysław
9. Ilczuk Wacław
10. Kasprowicz Marian
11. Karczmarczuk Roman
12. Karczmarczuk Władysław
13. Kanikuła Bolesław
14. Kalinowski Czesław
15. Kołtun Franciszek
16. Kontek Adolf
17. Lisiuk Edward
18. Materna Zygmunt
19. Mirzwa Bronisław
20. Nowaczewski Stanisław
21. Nowaczewski Wacław
22. Oleszczuk Piotr
23. Orzechowski Leon
24. Pawłowski Edward
25. Pawłowski Wacław
26. Prystupa Edward
27. Sieczkowski Bolesław
28. Sołopa Edward
29. Unifantowicz Adolf
30. Zawalski Mieczysław


Album >>


Oryginalne nagranie pieśni o Grabowcu w wykonaniu Chóru 700-lecia (w dwóch plikach mp3)

>> plik 1.rar- 2,9MB, >>                     plik2.rar- 2,2 MB