Zmarł Tadeusz Nosko

Tadeusz Nosko urodził się 1 maja 1928 roku w Siedlisku. 

W okresie okupacji niemieckiej nie był wysiedlony, ponieważ ojciec pracował jako ogrodnik w majątku dziedzica w Siedlisku. Wówczas otrzymał od władz okupacyjnych, zgodę na dalszy pobyt w Bronisławce gdzie wówczas mieszkał wraz z rodzicami i rodzeństwem.
Lecz nie na długo, ponieważ z ojcem został aresztowany przez Niemców podczas pacyfikacji gminy Grabowiec. Na prośbę matki Pan Tadeusz został zwolniony, a ojca wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a następnie do Niemiec na przymusowe roboty. 

Po wyzwoleniu 13 maja 1949 roku Pan Tadeusz został powołany do wojska, służył w pułku w Olsztynie. Po powrocie z wojska, w 1951 roku, zatrudnił się w urzędzie gminy jako urzędnik.

W 1954 roku został przeniesiony do Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie na stanowisko inspektora skupu i pracował tam do 1958 roku.
12 lutego 1958 roku został wybrany na przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowcu. Funkcję tę pełnił do 1969 roku. W latach 1970 - 1971 pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grabowcu, a następnie do roku 1986 był członkiem zarządu w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Grabowcu jako wiceprezes ds. obrotu rolnego.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na emeryturę odszedł w lipcu 1986 roku.
Jego hobby to rzeźbiarstwo. Pierwszą rzeźbę wykonał w 1995 roku. Zachęcił go do tego jego wnuk Kamil, gdyż miał zadaną pracę rzeźbiarską do wykonania. 
Dotychczas wykonał około 100 rzeźb. Przedstawiają one przede wszystkim postacie historyczne i postacie świętych. W 1998 roku wyrzeźbił Chrystusa Frasobliwego i kapliczkę dla papieża Jana Pawła II. Rzeźby te Ojcu Świętemu wręczył proboszcz parafii Grabowiec ksiądz Stanisław Budzyński. Swoje rzeźby wystawiał w Nieliszu, Lublinie, Mokrem, Grabowczyku. J
ego rzeźby znane są na całym świecie; od USA po Australię. Napisano o nim artykuły w Dzienniku Wschodnim i Tygodniku Zamojskim. Najchętniej rzeźbił w lipie, sośnie i tui. Mieszkał w Grabowcu.

Więcej >>
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.